HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT


Foto: Susanne Kronholm 

Ericastiftelsen har en behandlingsverksamhet,
högskoleutbildning och forskning i samma hus.
Det är unikt.

Barn och ungdomar som kommer till oss har olika slags svårigheter.
De vill möta en människa att prata med. Någon som lyssnar.
Någon som försöker förstå.
 
I vårt arbete är mötet i fokus. Vi vill lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Forskning och utvärdering hjälper oss att utvecklas.
Som student hos oss får du gedigen kunskap nära verkligheten.

_________________________________________________________________

 


Utbildning i Child-Parent Psychotherapy (CPP) 20 hp

Ericastiftelsen är det enda lärosäte i Europa som erbjuder en öppen uppdragsutbildning i CPP. Behandlingsmodellen är evidensbaserad och utformad för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Den rekommenderas som insats efter exempelvis utsatthet för olika former av våld, förlust, omsorgssvikt, olyckor och katastrofer. Utbildningen pågår under fyra terminer med tre undervisningstillfällen på Ericastiftelsen och regelbundna metodkonsultationer på webbplattform. Kursen är ackrediterad som två fördjupningskurser inom specialistutbildningen för psykologer av Sveriges Psykologförbund. Nästa utbildningsomgång planeras starta hösten 2019. I samarbete med Karlstad Universitet bedrivs vid Ericastiftelsen en studie om CPP.

- Information om CPP och utbildningen (pdf CPP.Infoblad)
- Utbildningsplan (pdf)

_________________________________________________________________

Utbildning ”Barn och trauma” (7.5hp) -Fåtal platser kvar!

I samarbete med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning erbjuder Ericastiftelsen regelbundet kursen ”Barn och trauma” ( 7,5 hp) – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter traumatiserande händelser. Kursen vänder sig till personal inom BUP, elevhälsa, socialtjänst och liknande. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer.

Kursen startar i mars 2018. Här finns mer information om kursen (PDF). Anmälan görs här.


SLL förlänger inte vårdavtalet med Ericastiftelsen
Beslut har fattats av Stockholms Läns Landsting om att inte förlänga avtalet efter år 2018 av juridiska skäl. Det får betydande negativa konsekvenser för de grupper av barn och unga som behöver psykoterapeutisk behandling. Den psykiska ohälsan ökar. Barn och unga har rätt till specialiserad behandling. Läs mer här om vad du kan göra för att påverka politikerna att ta initiativ till att finna lösningar. (pdf)
 

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram håller hög kvalitet
Ericastiftelsen är en av fem lärosäten i Sverige vars psykoterapeutprogram motsvarar de kvalitetskrav som ställs på högre utbildning. Universitetskanslersämbetets granskning omfattar sammantaget 12 lärosäten och resultaten presenterades 1 oktober 2014.

- Läs mer om granskningen här

Ericastiftelsens sätt att utbilda i frågor om våld mot barn är ett gott exempel enligt UKÄ
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nyligen granskat hur landets högskolor och universitet utbildar i frågor om våld mot barn. UKÄ konstaterar i sin rapport (2015:25) att resultaten är bekymmersamma och att det är viktigt att yrkesgrupper som kan komma i kontakt med våldsutsatta barn har de kunskaper som krävs för att barnet ska få det stöd och den hjälp det har rätt till. UKÄ ser en betydande potential för utveckling och förbättring vad gäller undervisning i frågor om våld mot barn på en rad utbildningar. Roligt i sammanhanget att Ericastiftelsens utbildningar och övergripande sätt att arbeta med området lyfts som ett gott exempel och som inspiration för andra! Som en särskild förtjänst betonas den starka forskningsanknytningen och samverkan med andra lärosäten.

Hela rapporten från UKÄ finner du här.

_________________________________________________________________

Ericastiftelsens grundläggande psykoterapiutbildning, 60 hp (GPU)

Nästa utbildningsomgång av Ericastiftelsens grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdomar, 60 hp planeras starta höstterminen 2018.
För vidare information om antagningskrav, kursupplägg och innehåll:
- Utbildningsplan

Håll koll på vår hemsida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev gällande ansökningshandlingar, som läggs ut under våren 2018.

_________________________________________________________________

Psykoterapeutprogrammet (EPU) nu även specialistutbildning för psykologer

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram är från ht-2017 ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som en för psykologer sammanhållen specialistutbildning inom området psykologisk behandling/psykoterapi med inriktning barn- och unga.

Mer information fås av bitr rektor Fredrik Odhammar
fredrik.odhammar@ericastiftelsen.se


 


Utbildningar
att söka nu
__________________

 
Telefonmottagning

Psykoterapi
Trasten
Rådgivning

 
___________________

Aktuellt

Trastenklubben
Gruppbehandling för barn 7-9 år.
Vi tar emot barn med sociala svårigheter och deras föräldrar.


Senaste numret av Ericabladet
- januari 2017

Lediga platser på Trasten
Läs mer här!


Ericastiftelsen har under flera år deltagit i ett metodutvecklingssamarbete kring mentaliseringsbaserad barnterapi. American Psychological Association har 2017 givit ut boken ”Mentalization based treatment for children – a time limited approach”. Karin Lindqvist, leg. psykolog vid Ericastiftelsen, är en av medförfattarna i det internationella samarbetet. Boken finns att köpa i sedvanliga onlinebutiker.Ericastiftelsen har slutit samarbetsavtal med Dr Nick Midgley, (PhD) vid Anna Freud Centre/University College London.
Nick Midgley kommer i egenskap av ”visiting research consultant” att bidra med stöd och konsultation till forskningsverksamheten samt vid besök på Ericastiftelsen också delta i undervisning.

Forskning på barn- och ungdomspsykoterapi?
Ta del av våra synpunkter till regeringens forskningsproposition.


Söker du handledning?
Kostnadsfria konsultationer till personal inom förskola och skola.

Söker du handledning i psykoterapi?
Ericastiftelsens handledar- och lärarutbildning i psykoterapi startar i september 2017.


My life my lesson och Say something
Genom ett kulturbidrag från Kulturstiftelsen har Ericastiftelsen möjlighet att stödja arbetet med dokumentärfilmerna ”My life my lesson” och ”Say something” i projektet SE BARNEN. Filmerna ger röst till barn och unga som växt upp med våld i familjen. På Ericastiftelsen används filmerna i utbildningsverksamheten för att belysa konsekvenser av våld och sprida kunskap om behandling för drabbade barn och unga. Båda filmerna har nyligen belönats med priset Kristallen.

 

     

 

 

Psykoterapi

– Hur terapin utformas beror på barnets, ungdomens eller familjens problematik.

Utbildning

– Alla våra lärare arbetar kliniskt, vilket ger inspiration och verklighetsförankring.

Forskning

– Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841