HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT


Aktuellt

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram håller hög kvalitet
Ericastiftelsen är en av de lärosäten i Sverige vars psykoterapeutprogram motsvarar de kvalitetskrav som ställs på högre utbildning. Universitetskanslersämbetets granskning omfattar sammantaget 12 lärosäten och resultaten presenterades 1 oktober 2014. "Det är ett mycket glädjande besked, av stor vikt för oss som arbetar med utbildningen att våra insatser bedöms på detta sätt. Vi är en liten institution med knappa resurser så detta är resultatet av många engagerade medarbetares gemensamma ansträngningar. Inte minst är det betydelsefullt för våra studenter att veta att den utbildning man följer håller hög kvalitet och att förankringen i vetenskap och forskning lyfts fram som en styrka liksom perspektivet på barns och ungas sammanhang . Att vi har högkvalitativ utbildning är angeläget då det i slutändan handlar om att på bästa sätt hjälpa barn och unga med svårigheter.” säger rektor Anna Norlén.

Här kan du läsa hela yttrandet från UKÄ.

Kommentar med anledning av en pågående diskussion i media kring metoder inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
I ett nyligt visat tv-reportage granskades BUPs verksamhet. Eftersom även Ericastiftelsen förekom i reportaget vi vill göra ett förtydligande kring vår verksamhet.
På Ericastiftelsen erbjuder vi psykoterapeutisk behandling för barn och unga med olika typer av psykologiska problem. Vi utbildar också i psykoterapi. Genom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet bidrar vi till att förbättra kvalitén i den vård som ges barn och unga. I alla delar av vår verksamhet följer vi bästa tillgängliga kunskap, dvs arbetssätt som har stöd i forskning eller är väl beprövade i nutida klinisk verksamhet. Vår verksamhet utgår från Barnkonventionens betoning på barns och ungas egna synpunkter på sin situation och den vård de erbjuds. Det innebär att vi behöver anpassa oss till barns mognadsnivå och sätt att uttrycka sig, t ex genom att erbjuda konkreta kommunikationsverktyg som leksaker, bilder och teckningar. Det barn-centrerade arbetssättet kompletteras alltid med andra sätt för att förstå barn och unga, t ex samtal med närstående, skattningsformulär, kognitiva funktionstester och observation i förskola/skola.
SVT har haft tillgång till saklig information om vår verksamhet men har valt en vinkling som inte speglar verksamhetens innehåll eller kvalitet.

Vill du läsa en längre kommentar finner du den här (PDF).

My life my lesson och Say something
Genom ett kulturbidrag från Kulturstiftelsen har vi fått möjlighet att stödja arbetet med dokumentärfilmerna ”My life my lesson” och ”Say something”. Filmerna ger röst till barn och unga som växt upp med våld och hot i familjen. Vi kommer att använda filmerna för att belysa konsekvenser av våld för barn och unga samt hur behandling för drabbade kan utformas. ”Say something” har biopremiär i mars 2016 och ”My life my lesson” hade har biopremiär i mars 2015.


 
 

Läs artikeln om vår psykolog Karin Lindqvist, skapare av psykodynamiskt.nu
Läs artikeln här: Psykologforbundet.se
 

Ny chef för Ericastiftelsen
Ericastiftelsens styrelse har utsett leg psykolog och leg psykoterapeut Anna Norlén som verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen. Hon tillträder den 1 januari 2014 då Gunnar Carlberg avgår med pension.

Anna Norlén kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer, en behandlingsmottagning som finns på flera orter i landet. Tidigare var hon enhetschef på BUP Grinden (nuvarande BUP Traumaenhet).

Söker du handledning i psykoterapi?
Ericastiftelsens handledar- och lärarutbildning i psykoterapi startar i september 2019. Kursdeltagarna bedriver handledning framförallt i psykoterapi individuellt eller i grupp.
Om du söker handledare kontakta gärna kursansvarig Fredrik Odhammar 08-402 17 60 (vx) eller fredrik.odhammar@ericastiftelsen.se

Kostnadsfria konsultationer till personal i förskola och skola
Ericastiftelsen erbjuder gratis konsultationer till dem som har behov av att diskutera och utveckla sin pedagogiska verksamhet och sin yrkeskompetens när det gäller en grupp eller enskilda barn/elever. Samtalen kan exempelvis handla om bemötande, förhållningssätt, särskilda insatser och utformning av den pedagogiska miljön för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller annan problematik som väcker frågor.
Konsultationerna är också ett sätt att stärka samarbetet mellan barnpsykiatrin och förskola/skola, t ex genom att frågor kring vilka barn som behöver remitteras till psykiatrin diskuteras.

Konsultationerna ges i huvudsak av Anders Schiöler (leg. psykolog och leg. psykoterapeut) och Katrin Rydberg (specialpedagog)

Vi tar emot er i Ericastiftelsens lokaler på Odengatan. I mån av tid har vi möjlighet att besöka er på arbetsplatsen.
Diskussionen sker avidentifierat för att skydda barnets eller elevens identitet.

För ytterligare information och anmälan till konsultationstillfällena är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Anders Schiöler - anders.schioler@ericastiftelsen.se
Katrin Rydberg - katrin.rydberg@ericastiftelsen.se

Händelserna på skolan i Trollhättan
Händelserna på skolan i Trollhättan har väckt bestörtning och oro hos oss alla. Många undrar hur man kan tala med barn och unga om saken. Verksamhetschef Anna Norlén deltog igår kväll (22/10) i SVT Aktuellt med anledning av det inträffade och chattade sedan med tittare.

Läs frågor och svar här: SVT.se


Anna Norlén gästade TV4 Nyhetsmorgon 4 februari
Hur kan föräldrar prata med barn om risker på nätet? Verksamhetschef Anna Norlén ger tips i Nyhetsmorgon. Se inslaget här!

Anna Norlén gästade TV4 Nyhetsmorgon 5 juni
Hur öppna vill vi vara om psykisk ohälsa, t ex i skolan och på arbetet?
Se Anna Norlén om temat i Nyhetsmorgon 4/6


Läs Anna Norléns tips om hur man kan hantera oro för on line- relaterade övergrepp
www.aftonbladet.se

Anna Norlén gästade SVT:s Gomorron Sverige, 18 juni
Om stöd till barn och anhöriga efter sexuella övergrepp.

Jan-Olov Karlsson skriver essä i Psykologtidningen
I nummer två av Psykologtidningen skriver Jan-Olov Karlsson om Utvecklingspsykologin som integrativ plattform.

Läs hans essä här:
Psykologtidningen #2/2014 sid. 27-29

Intervju med Camilla Nordberg i Förskoleforum
Ericastiftelsens specialpedagog Camilla Nordberg intervjuas och vår gruppbehandling för förskolebarn med svårigheter att samspela och kommunicera uppmärksammas i en artikel i www.forskoleforum.se

Till artikeln: Är det ADHD eller? Om gruppbehandling av förskolebarn

Rapport från workshopen
- Mentalization Based Time-Limited Psychotherapy with Children and Parents
 


 

 

Sidan uppdaterad 2019-10-02   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida | Foto: Susanne Kronholm
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841