HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT


Böcker och monografier

 

 • Bergenheim, Å. (1990) Ericastiftelsen - idébakgrund och tillkomsthistoria. Eftertryck ur Psykisk Hälsa, nr 3 och 4. Pris 50:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Blomberg, B. & Cleve, E. (1997) Machover. En handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv . Stockholm: Psykologiförlaget AB.

 • Boalt Boëthius, S. & Berggren, G. (2000) Forskning om barn och ungdomspsykoterapi. En kunskapsöversikt (353 s.). Andra delvis reviderade upplagan. Ericastiftelsen, Stockholm. Pris 150:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Boalt Boëthius, S. & Ögren, M-L. Grupphandledning. Den lilla gruppen som forum för lärande . En ny reviderad upplaga. (2003) Mareld och Ericastiftelsen. Pris 150:- plus porto och faktureringsavgift

 • Tsiantis, J., Boalt Boëthius, S. Haqllerfors, B. Horne, A. & Tischler, L. (Eds.) (2000) Work with parents. Psychoanalytic psychotherapy with children. London: Karnac Books.

 • Boalt Boëthius, S. (2001) Dolda skeenden i samspelet mellan ledare och ledda. I Å. Sandberg (red.) Ledarskap för alla? Om perspektivbrytningar i företagsledning. SNS Förlag.

 • Carlberg, G. (1985) Psykoterapi med föräldrar till psykotiska barn. Psykisk Hälsa monografi nr 21 (54 s.).

 • Carlberg, G. (1994) Dynamisk utvecklingspsykologi. Ny utökad och omarbetad utgåva. Stockholm: Natur och Kultur.

 • Carlberg, G. (1999) Vändpunkter i barnpsykoterapi. Psykoterapeuters erfarenheter av förändringsprocesser . Akademisk avhandling. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Edsbruk: Akademitryck AB. Distribueras genom Ericastiftelsen. Pris 100:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Cleve, E. (2000) Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
  Läs mer och för beställning www.enigma.se/cleve. Pris 150:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Cleve, E. (2002) En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
  Läs mer och för beställning www.enigma.se/cleve. Pris 150:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Cleve, E. & Carling, M (2005)  Sopa lagom! Bättre balans i curlingfamiljen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Läs/hämta infobladet. Läs mer och för beställning www.enigma.se/cleve. Pris 150:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Cleve, E.  & Carling, M.(2005) Sopa lagom! Bättre balans i curlingfamiljen. Månpocket. Läs mer och för beställning www.enigma.se/cleve. Pris 40:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Cleve, E. & Sandqvist Wiklund, A. (2008) Hur barn berättar om djurbilder. Children´s Apperception Test - CAT. Ericastiftelsen/Mareld. Se informationsbladet . Pris 150:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Forsbeck Olsson, U (2006). 2000-talets barn bygger i sandlådan. Normering av Ericametoden. Stockholm: Ericastiftelsen/Mareld. Pris 150:- plus port och faktureringsavgift.
  Läs/hämta infobladet.

 • Grabö, E. (2003). Att möta barnets inre värld. Barnpsykoterapi med utgångspunkt i C.G. Jungs psykologi. Stockholm. Ericastiftelsen/Mareld. Pris 50:- plus porto och faktureringsavgift. 

 • Jeanneau, M & Winzer, R. (2007). Psykodynamisk psykoterapi för unga. Utvärdering av projektet Ungdomar och Unga Vuxna vid Ericastiftelsen. Centrum för folkhälsa Psykisk hälsa – barn och unga, Stockholms läns landsting och Ericastiftelsen.
  Rapporten  Pris 50:- plus porto och faktureringsavgift.

 • Lantzourakis, A., Nilsson, W. & Ånstrand, K. (2003) Att möta barnets inre värld . Evy Grabös efterlämnade anteckningar redigerade av Lantzourakis, Nilsson & Ånstrand. Mareld och Ericastiftelsen, Stockholm.

 • Orrenius, A. (1997) Föräldrakärlek - livsviktig men förrädisk . Stockholm: Wahlström & Widstrands förlag.

 • Orrenius, A M & Krantz, A. (2002) Om föräldrars anknytning. Hur barns problem kan förstås i ljuset av föräldrarnas förflutna. Läs mer delar ur Anders Brobergs förord . Mareld och Ericastiftelsen, Slutsåld. Se Mareld

 • Midgley, N., Ensink, K., Lindqvist, K., Malberg, N & Muller, N (2017). Mentalization-based Treatment for Children: A Time-limited Approach. Washington: American Psychological Association.

Aktuella forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

Publikationer

Internationellt samarbete

Forskning på barn- och ungdomsterapi

Ericastiftelsens remissvar angående Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för behandling av depression och ångest


 

 

Sidan uppdaterad 2017-10-16   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida | Foto: Susanne Kronholm
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841