HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

 

Mellanrummet

Mellanrummet – nordisk tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi startades 1999 av Britta Blomberg, leg.psykolog, leg.psykoterapeut verksam vid Ericastiftelsen 1986 – 2012. Tidskriften, som sedan 2011 är en nättidskrift, utkommer med två nummer per år, nu med Per Magnusson, föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter som ansvarig utgivare. Under åren har ett antal artiklar skrivna av medarbetare vid Ericastiftelsen publicerats. Även kursdeltagare och tidigare kursdeltagare finns väl representerade i Mellanrummet.
Sidan kan nås på mellanrummet.net Äldre nummer i pappersutgåva kan köpas i receptionen på Ericastiftelsen eller skickas efter på hemsidan.
 

Nr 14 (2006) Barn- och ungdomspsykoterapi: Kris och trauma
Britta Blomberg: Det stora traumat i det lilla sammanhanget. Intervju med barnpsykoterapeuter på ett barnsjukhus.
Elisabeth Cleve: Böcker för barn om döden.

Nr 15 (2006) Psykoterapeuten – aspekter av ett yrke
Britta Blomberg: Psykoterapeutyrket – balansen mellan arbete och privatliv. Intervju med Monica Lanyado.
Britta Blomberg: A question of technique – independent psychoanalytic approaches with children and adolescents. Recension.
Britta Blomberg och Kia Szutkiewicz: Nio barn- och ungdomsterapeuters syn på sitt yrke. Intervju.
Britta Blomberg och May Nilsson: Vi är varandras möjlighet. Intervju med Patricia Tudor Sandahl.
Elisabeth Cleve: Ny stimulans för psykoterapeuter.
Fredrik Odhammar: Barnpsykoterapeutens personliga stil – en faktor att räkna med!

Nr 16 (2007) Föräldrar (2): Föräldraskap och behandling.
Kristina Berglund Fries: Fördjupningsseminarier i föräldraarbete/föräldraterapi.
Britta Blomberg: Nanny - hopp eller illusion?
Britta Blomberg: Får man bli gravid när man har HIV - intervju med Familjesociala mottagningen.
Britta Blomberg & Johanna Hermansson: Beyond autistic barriers - treating and understanding. Referat från 3rd International Conference Frances Tustin Memorial Trust.
Sari Granström: Om föräldraskapet och familjen i boken "Barnpsykoterapi och dess relationella dimensioner".
May Nilsson: Barn och föräldrar möter samma terapeut.
Helena Vesterlund: Föräldrar berättar om att ha sitt barn i psykoterapi.

Nr 17 (2007) Psykoterapi och lek.
Britta Blomberg: Recension av Christina Renlunds bok: Doktorn kunde inte riktigt laga mig - Barn om sjukdom och funktionshinder och hur vi kan hjälpa.
Britta Blomberg, Kerstin Clarin & Britt Tolf: Lekfullhet och psykisk förändring - att bli den handledare som terapeuten behöver.
Gerd Åkerberg Ganse: Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter.

 

 

 

Nr 18 (2008) I psykoterapeutens rum
Gunnar Carlberg: Clinically based research at the Erica Foundation.
Britta Blomberg: Barnpsykoterapeutens rum.

Nr 19 (2008) Handledning och konsultation
Britta Blomberg och Kia Szutkiewicz: Att tänka om andra och förstå mer tillsammans. Intervju med Kerstin Clarin.

Nr 22 Psykodynamik - vad är det?
Britta Blomberg & Kia Szutkiewicz: Om psykodynamikens beständighet i teori & praktik - intervju med Johan Schubert.
Britta Blomberg & Jenny Sima: Psykodynamiken väntar på sin andra vår - intervju med fyra studerande på psykologprogrammet.
Anders Jacobsson: Psykodynamik - inte riktigt sig lik?
Britta Blomberg: Recension Ann Horne & Monica Lanyado (red.) Through assessment to consultation.

Nr 23 Avslutning i barn- och ungdomspsykoterapi.
Britta Blomberg: Avslutning i psykoterapi med barn.
Britta Blomberg: Avslutningar - Övergång och förändring. Intervju med Monica Lanyado.
Britta Blomberg: Några reflektioner om handledarens roll utifrån Helge Rönnestads och David Orlinskys forskningsresultat. May Nilsson: Recension av Pia Eresunds, Björn Wrangsjös och Pia Enebrinks bok: Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn. 

Mellanrummet – tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi har sedan 2011 fortsatt utkomma med två nummer per år och kan nu som nätskrift nås via http://mellanrummet.net Ansvarig utgivare är Föreningen för Barn- och Ungdomspsykoterapeuter. Här ges exempel på artiklar skrivna av medarbetare vid Ericastiftelsen. Fler av de övriga artiklarna är skrivna av kursdeltagare vid Ericastiftelsen och personer med anknytning till Ericastiftelsen.

Nr 24 Förändring i barn- och ungdomspsykoterapi
Brief report: Agneta Thorén: Förändringens vindar blåser genom psykoterapivärlden

Nr 25 Övergångar i barn- och ungdomspsykoterapi
Britta Blomberg: Reading Winnicott – några reflektioner från barnpsykoterapeutens horisont
Britta Blomberg: Övergångar under tonårstiden. Intervju med Annika Daag, Görel Hedtjärn och Monica Tegerstedt
Britta Blomberg och Kia Szutkiewicz: Barnets rum – migration och övergångar: Intervju med Azra Abazari

Nr 26 Billström, S. (2012). Mentaliseringsteori och symbolisering.
Karlsson, J-O. (2012). Mentalisering – ett efterfrågat kunskapsområde.
Schiöler, A. (2012). Barnpsykologiska utredningar – hur bedömer man
mentaliseringsförmågan?
Siri, M. (2012). Mentaliseringsbaserad terapi för ungdomar.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-02-01   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841