HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Ett urval kliniska presentationer

 • Beckman, Y. Arbetet i Trastens barngrupp. Presentation vid specialförskolan Trastens 20-års jubileum den 18 oktober 1996.

 • Beckman, Y. Pedagogik och gruppdynamik på Ericastiftelsens förskola Trasten. Presentation Erica-dagen den 29 januari 1999.

 • Berglund Fries, K., Nilsson, M, & Winberg. M. Tolv gånger så länge? Korttidsterapi med ungdomar. Psykoterapimässan, 12 april 2008, Stockholm.

 • Blomberg, B, Burman, A. & Heller-Ekblad, E. How to catch and hold on to an inner object. A Psychotherapeutic treatment of five year-old adopted boy. A case illustration. Presentation vid EFPP-konferens i De Haan i Belgien, oktober 1995.

 • Blomberg, B. & Cleve, E. The use of therapeutic space and containment in the diagnostic context with children. Presentation vid EFPP:s konferens i Stockholm den 27-29 september 1996.

 • Blomberg, B. Psykoterapi med barn - soma eller psyke? Vinjetter från psykoterapier med barn med medfödda handikapp. En modell för integration av psykodynamisk teoribildning. Presentation vid Barnpsykiatriska Föreningens vårmöte på Hasselbacken i Stockholm den 14-15 maj 1998.

 • Blomberg, B. & Cleve, E. Machovermetoden av idag. Presentation vid Barnpsykiatriska Föreningens vårmöte på Hasselbacken i Stockholm den 14-15 maj 1998.

 • Blomberg, B. Diagnostik - min grundande mening. Psykologstämman 22-23 oktober 1998.

 • Blomberg, B. & Maluenda, J. "Ragged or Damaged - children´s and parents internal objects emanating from the same external somatic state in the child" . Presentation vid "Third European Conference on Child and Adolescent Psychoanalytic Psychotherapy. Internal Objects and Psychic Change in psychoanalytic psychotherapy with Children, Adolescents and Parents". Rome, Italy, October 1-3, 1999.

 • Blomberg, B. Time, space and the mind-psychotherapy width children with autism . Presentation vid EFPP:s barn- och ungdomspsykoterapisektionens konferens på temat "Psychotic Children and Adolescents and their Families". Caen, Frankrike den 27-30 september 2001.

 • Blomberg, B., Grönkvist, M., Pesson, C. & Hennerdal, K. A team approach to child psychotherapy with joint supervision for the child- and parental psychotherapists . Psychoanalytic Psychotherapy in Our Time - When, Where and for Whom? Presentation vid EFPP-konferensen i Stockholm, 4-6 juli, 2003

 • Boalt Boëthius, S. & Cleve, E. "Containing functions in a training programme in child and adolescent psychotherapy" . Presentation vid EFPP:s konferens i Stockholm den 27-29 september 1996.

 • Blomberg, B. Workshop on infant observations. Se abstract . Sjätte konferensen arrangerad av EFPP:s sektioner "Play and Power" 3-6 maj 2007, Köpenhamn, Danmark .

 • Blomberg, B., Clarin, K. & Tolf, B. Playfulness and psychic change. To become the supervisor the psychotherapist needs. Se abstract . Sjätte konferensen arrangerad av EFPP:s sektioner "Play and Power" 3-6 maj 2007, Köpenhamn, Danmark .

 • Burman, A., Orrenius, A M & Ånstrand, K. En psykoterapi med en sexårig flicka. Presentation vid den 18:de Nordiska psykoterapikongressen i Lillehammer den 9-11 augusti 1995.

 • Burman, A. & Blomberg, B. The struggle for a capacity to "Land". Presentation vid SIPSIA.(Societá Italiana di Psicoterapia Psicoanatitica dell´Infanzia e dell´Adolescenza.) Rom 1996.

 • Burman, A., Dahlgren, A. Moreau, B. & Smith, M. Presentation av arbetet vid Trastens förskola vid besök i Rom på inbjudan av Instituto di Neuropsichiatria den 27-29 oktober 1996.

 • Carlberg, G. Yttre verklighet och inre värld. Presentation vid Filosoficirkeln 23.4.1995, Lunds universietet.

 • Carlberg, G. Laughter opens the door. Presentation som inbjuden föreläsare vid EFPP:s konferens i Stockholm den 27-29 september 1996.

 • Cleve, E. Spädbarnsobservation med trillingar. Presentation vid ett seminarium för handledare vid Ericastiftelsen med Anna Maria Lanza från Rom hösten 1995.

 • Cleve, E. Utveckling - mot alla odds. Presentation vid Barnpsykiatriska Föreningens vårmöte på Hasselbacken i Stockholm den 15-16 maj 1998.

 • Cleve, E. Det är aldrig så mörkt som innan solen går upp. Psykoterapi med en 8-årig adoptivpojke med fysiska, psykiska, neuropsykiatriska och sociala handkapp. Presentation Erica-dagen den 29 januari 1999.

 • Cleve, E. "Istället för att bli en värsting! Individualpsykoterapi med en pojke som har ADHD och andra handikapp samt dessutom grava sociala beteendestörningar. Presentation vid 19 Nordiska kongressen i barn- och ungdomspsykoterapi. "Psykoterapi för barn och unga - rätt terapi för rätt patient". Helsingfors, 1-3 september 1999.

 • Cleve, E. Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD . Presentation vid ."Gäller Livet." Barn- och ungdomspsykiatrisk kongress i Strömstad, 22-24/8 2001.

 • Cleve, E. Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD . Presentation vid ett miniseminariun, 15 september 2001 på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, 13-16 september 2001.

 • Cleve, E. 15th International Congress of the International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, New Delhi 2002. Brain, Culture and Development. Tradition & Innovation in child & adolescent Mental Health.
  From Chaos to Context. Psychotherapyh with a boy diagnosed ADHD.
  A few words from Elisabeth Cleve...

 • Cleve, E. A Big and a Little One is Gone . Psychoanalytic Psychotherapy in Our Time - When, Where and for Whom? Presentation vid EFPP-konferensen i Stockholm, 4-6 juli, 2003

 • Cleve, E. Föreläsning om barn i kris, Växjö den 17 mars 2004. Se inbjudan

 • Cleve, E. The 16th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions i Berlin den 22-26 augusti 2004. Se abstract!
  Se världskongressens hemsida!

 • Cleve, E. Föreläsning om barn i kris, Växjö den 13 oktober 2004. Se inbjudan!

 • Cleve, E. Ericastiftelsen fick Inga Sylvanders pris år 2004.
  Priset gick till Elisabeth för hennes kreativa insatser för psykologin som beprövad vetenskap.
  Hon får priset för sina böcker om Douglas och Victor.
  Mer om utnämningen.

 • Vid psykoterapimässan 2004 erhöll Elisabeth Cleve andra pris i tävlingen om Psykopolitisk guldplakett.
  Mer om utnämningen.

 • Astrid Breeken, reporter vid norsk radio, NRK, har för en intervju med Elisabeth Cleve fått pris för "årets bästa radiointervju, 2003".
  Mer om utnämningen.

 

 • Cleve, E. "A big and a little one is gone. Crisis therapy with a two year old boy." En presentation vid Psychotraumatology. The 9th European Conference on Traumatic Stress i Stockholm 18-21 juni 2005. Se abstract

 • Cleve, E. En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. En presentation vid Psykologidagarna, i Stockholm, 27-28 oktober 2005.

 • Cleve, E. Kristerapi med en tvåårig pojke. En stor och liten är borta . En presentation vid konferensen  Psykoterapi och psykosociala interventioner för barn, ungdomar och familjer. "Vad fungerar för vem". Umeå 5-7 april 2006.

 • Cleve, E. Kristerapi med barn flera år efter ett trauma. Se Abstract . Presentation vid Psykologidagarna 30-31 oktober 2006.

 • Cleve, E.  Chrisis therapy with a child several years after a trauma. Se Abstract . Fifth Conference of the Child and Adolescent Section of the EFPP. Actual parents - Inner parents. EFPP - European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector . Berlin 10th-12th November 2006

 • Dahlgren, A. & Carlberg, G. Behandling av ett barn med tidig störning (Aspergers syndrom) Presentation vid Barnpsykiatriska Föreningens vårmöte på Hasselbacken i Stockholm den 15-16 maj 1998.

 • Dahlgren, A. Psykoterapi med ett barn med tidig störning som gått i vår specialförskola. Presentation Ericadagen den 29 januari 1999.

 • Granström, S., Jacobsson, A. deltog i Unga Vuxna Dagar "Kliniska mötesplatser" lördag den 6 december 2003 Psykoterapiinstitutet. Psykoterapi och Psykofarmaka. Hur påverkas den psykoterapeutiska processen av SSRI? Erfarenheter av att integrera psykoterapeutisk och farmakologisk behandling.

 • Hedqvist, I. & Smith, M. En uppföljning genom intervjuer med föräldrar. Presentation vid specialförskolan Trastens 20-års jubileum den 18 oktober 1996.

 • Hedqvist, I. & Smith, M. Hur har det gått för barnen på Trasten? Uppföljning av ett 20-årigt behandlingsprojekt på psykodynamisk grund för barn med tidiga störningar (autism, autistiska drag, Asbergers syndrom). Presentation vid Barnpsykiatriska Föreningens vårmöte på Hasselbacken i Stockholm den 15-16 maj 1998.

 • Heller-Ekblad, E. & Maluenda, J. Psychotherapy with an adolescent girl and her parents. Presentation vid en klinisk konferens den 14 januari 1997 vid Ericastiftelsen med handledning av Irma Pick Brenman från London.

 • Jacobsson, A. "Oidipal constellations in an encopretic 8 year old boy" . Presentation vid "Third European Conference on Child and Adolescent Psychoanalytic Psychotherapy. Internal Objects and Psychic Change in psychoanalytic psychotherapy with Children, Adolescents and Parents". Rome, Italy, October 1-3, 1999.

 • Kihlbom, M. "Jag vill läsa min gamla journal": journalen som vikarierande minne. Presentation Erica-dagen den 29 januari 1999.

 • Larsson, C. Sömn, lek och drömmar. Fragment ur en serie spädbarnsobservattioner. Presentation Erica-dagen den 29 januari 1999.

 • Ljungström, L. Tonårspojke med tvångsmässiga och fobiska drag i psykoterapi. Utveckling från att söka en auktoritet till att våga ta ansvar för sitt liv. Presentation vid Barnpsykiatriska Föreningens vårmöte på Hasselbacken i Stockholm den 15-16 maj 1998.

 • Maluenda, J. Traumatisation, loss of identity: Consequences for the couple, the parenthood and the therapeutic process. Workshop vid EFPP conference i Köln 27-29 March 1998.

 • Maluenda, J. Terapeutiska aspekter i arbetet med det traumatiserade föräldraparet i exil. Presentation Erica-dagen den 29 januari 1999.

 • Nilsson, M. Dockskåpet - dröm eller verklighet - terapi med en 4-årig flicka. Presentation Erica-dagen den 29 januari 1999.

 • Nilsson, M. När barn och föräldrar behöver psykoterapi . En presentation vid Psykologidagarna i Stockholm, 27-28 oktober 2005.

 • Nilsson, M.  När barn och föräldrar behöver psykoterapi . En presentation vid konferensen Psykoterapi och psykosociala interventioner för barn, ungdomar och familjer. "Vad fungerar för vem". Umeå 5-7 april 2006.

 • Nilsson, M. När barn och föräldrar behöver psykoterapi. Se Abstract . Presentation vid Psykologidagarna 30-31 oktober 2006.

 • Nilsson, M.  To be the sole therapist - children and parents in simultaneous psychotherapy. Se Abstract . Fifth Conference of the Child and Adolescent Section of the EFPP. Actual parents - Inner parents. EFPP - European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector. Berlin 10th-12th November 2006.

 • Nilsson, M. Table hockey - attack or linking? Psychoanalytic psychotherapy with an autistic boy. Se Abstract . Sjätte konferensen arrangerad av EFPP:s sektioner "Play and Power" 3-6 maj 2007, Köpenhamn, Danmark.

 • Nilsson, M. Barn och föräldrar möter samma terapeut. Föredrag för Norges förening för psykoanalytisk psykoterapi med barn och ungdomar, 15 oktober 2007, Oslo, Norge.

 • Nilsson, M. Bordshockey attack eller kontakt? Psykoterapi med en autistisk pojke. Psykoterapimässan, 12 april 2008, Stockholm.

 • Nilsson, M. Simultaneous Treatment of Parent and Child. Visiting Faculty Meeting. Föreläsning Institute of Psychoanalysis Traning and Research (Iptar) New York. 3 november 2008.

 • Nilsson, M. Aspect of working with simultaneous treatment of parent and child. Se Abstract EFPP Conference, Couple and Family Section, Florence, 2010-05-20-22.

 • Nilson, M. Ukrainian Association of Psychotherapists and Psychoanalysts, Section of Child and Adolescent Psychotherapi. 2010-11-27-29. Vinnista, Ukraina. Assessment in child psychotherapy. The child, the parents, the environment.

 • Nilsson, W. Psykoterapi med barn med tidiga kontaktstörningar. Presentation vid en workshop anordnad av Områdesgruppen för Psykoterapiforskning, augusti 1996.

 • Nilsson, W. Barnpsykoterapeuters erfarenheter av att arbeta med barn med tidiga störningar. Presentation vid specialförskolan Trastens 20-års jubileum den 18 oktober 1996.

 • Nilsson, W. Behandlingsarbetet med barnen i förskolan Trasten - ur barnpsykoterapeutens perspektiv. Presentation Ericadagen den 29 januari 1999.

 • Orrenius, A M. Föräldrakärlek livsviktig med förrädisk. Presentation Erica-dagen den 29 januari 1999.

 • Sievers, M. Presentation vid specialförskolan Trastens 20-års jubileum den 18 oktober 1999

Mellanrummet - tidskrift om barn och ungdomspsykoterapi

Rapporter från International workshop på Ericastiftelsen

Sidan uppdaterad 2017-02-01   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841