HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Vetenskapliga rapporter/presentationer

 • Andersson, G., Boalt Boëthius, S., Svirsky, L. & Carlberg, G. (2006). Memories of significant episodes in child psychotherapy: An autobiographical approach. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 79:229-36.
 • Blomberg, B. (2006). Time, space and the mind: psychotherapy with children with autism. In D. Houzel & M. Lanyado (Eds.), Invisible boundaries psychosis and autism in children and adolecents. EFPP Clinical Book Series. London: Karnac. 
 • Boalt Boëthius, S. & Odhammar, F. (2008) Factors influencing the development of a therapeutic identity during a three-year training program. GRASP 2008, The 6th Nordic Conference on Group and Social Psychology. Lund, Sweden.
 • Boalt Boëthius, S., Rosander, M. & Odhammar, F. (2003). Formation of therapeutic identity with regard to earlier professional experiences, orientation of the training programme and organisation of the trainee's workplace. Paper presentation EFPP Three-section conference, 4-6 July, Stockholm, Sweden.
 • Boström, P. (2008). Psykoterapeuters känslor i barnpsykoterapi. Psykologexamensuppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Forsbeck Olsson, U. (2006). 2000-talets barn bygger i sandlådan. Normering av Ericametoden. Stockholm: Mareld och Ericastiftelsen.
 • Jeanneau, M. & Winzer, R. (2007) Psykodynamisk psykoterapi för unga. Utvärdering av projektet Ungdomar och Unga Vuxna vid Ericastiftelsen. Centrum för folkhälsa Psykisk hälsa – barn och unga, Stockholms läns landsting och Ericastiftelsen. Rapporten .
 • Maar, V., Poulsen, D., Dittmann, H., Gregersen, R. & Bentz, M. (2007). Terapeutisk alliance i forældrebehandling. Matrix, 24, 4-30.
 • Nilsson, M. (2006). To be the sole therapist – children and parents in simultaneous psychotherapy. Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy, 5 (2), 206-225.
 • Nilsson, M. (2007). Barn och föräldrar möter samma terapeut. Insikten 5/2007.
 • Nilsson, M. (2007). Kopplingen mellan Freud och praktiskt psykodynamiskt tänkande var hoppfull. Rapport från studieresa till New York. Tidskriften Socionomen 8/2007.
 • Nilsson M. (2009). Table hockey - attack or linking? Psychoanalytic psychotherapy with an autistic boy. Journal of Child Psychotherapy, 35:2, 131-141.
 • Stenberg, E. (2007). Mål i psykodynamisk barnpsykoterapi. Psykologexamensuppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

 

 

 

 

 • Odhammar, F. & Carlberg, G. (2003).  EPOS – Child psychotherapists’, parent therapists’ and parents’ formulation of goals in psychotherapy. Paper presentation EFPP Three-section conference, 4-6 July, Stockholm, Sweden.
 • Odhammar, F. (2005) Goal setting and goal attainment - The view of the child psychotherapists, March 3-5 in Lausanne. Se abstract .
 • Odhammar, F. (2006) Aktuell forskning om psykodynamisk barnpsykoterapi. Implikationer och utmaningar.  Se Abstract .
  Norsk Psykologikongress 31 augusti - 1 september, Oslo.
 • Odhammar, F. (2006)   EPOS - Erica Process and Outcome Study - A study of goal articulated, time-limited child psychotheraphy with parallel work with parents Se Abstract .
  Fifth Conference of the Child and Adolescent Section of the EFPP. Actual parents - Inner parents. EFPP - European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector. Berlin 10th-12th November.
 • Odhammar, F., Carlberg, G., Anbert, A., Maar, V. & Sǿrensen, I. (2007) The Epos-project. A multi-centre study on child psychotherapy with parallel work with parents.  Se abstract . Sjätte konferensen arrangerad av EFPP:s sektioner "Play and Power" 3-6 maj 2007, Köpenhamn, Danmark.
 • Odhammar, F. & Carlberg, G. (2011) Children in psychodynamic psychotheraphy. Changes in global functioning. EFPP Adult section and Child & Adolescent section conference 14 - 16 october 2011, Krakow, Poland.
 • Odhammar, F. & Carlberg, G. (2011) Children in psychodynamic psychotheraphy. Changes in global functioning. 14th International Congress of ESCAP - European Society for Chil and Adolescent Psychiatry 11-15 June 2011. Helsingfors, Finland.
 • Thorén, A. (2005) Goal setting and goal attainment - The view of the parents and the children, March 3-5 in Lausanne. Se abstract .
 • Thorén, A. (2009) Att gå i psykoterapi - vad tycker barnen själva? Reflektioner före och efter individuell psykoterapi. Psykisk Hälsa, 1, 15-20.

Mellanrummet - tidskrift om barn och ungdomspsykoterapi

Rapporter från International workshop på Ericastiftelsen

 

Sidan uppdaterad 2017-06-20   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841