HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Ericastiftelsens forskning

– Det unika med Ericastiftelsen är att vi har behandlings-verksamhet, högskoleutbildning och forskning i samma hus.

Ericastiftelse erbjuder högskoleutbildningar inriktade på barn- och ungdomspsykiatri i vackra lokaler mitt i centrala Stockholm. Vårt mål är att ge de studerande en gedigen förståelse för normalutvecklingen hos barn och tonåringar, samt för det som är avvikande. Vi ser till helheten och beaktar alla de faktorer som påverkar barnets och tonåringens utveckling: de biologiska, de psykologiska och de sociala. Läs mer
  

Gunnar Carlberg
Gunnar Carlberg Foto: Susanne Kronholm

Om vår forskning

Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi intresserar oss för barn- och ungdomspsykoterapi, men också för olika utbildningar inom området, samt för frågor som rör handledning och lärandets processer.

Aktuell forskningsbeskrivning

Forskare knutna till Ericastiftelsen

Gunnar Carlberg, professor, PhD, leg. psykolog, leg. psykoterapeut: gunnar.carlberg@ericastiftelsen.se

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
gunnar.carlberg@edu.su.se

Ericastiftelsen har slutit samarbetsavtal med Dr Nick Midgley vid Anna Freud Centre/University College London.

Nick Midgley, PhD kommer i egenskap av ”visiting research consultant” att bidra med stöd och konsultation till forskningsverksamheten samt vid besök på Ericastiftelsen också delta i undervisning.

Rapporten från workshopen
Mentalization Based Time-Limited Psychotherapy with Children and Parents

Tidigare forsknings- och metodutvecklingsprojekt/ publikationer

Publikationer & Presentationer

 

Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841