HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Ericastiftelsens forskning

– Det unika med Ericastiftelsen är att vi har behandlingsverksamhet, högskoleutbildning och forskning i samma hus.

Ericastiftelse erbjuder högskoleutbildningar inriktade på barn- och ungdomspsykiatri i vackra lokaler mitt i centrala Stockholm. Vårt mål är att ge de studerande en gedigen förståelse för normalutvecklingen hos barn och tonåringar, samt för det som är avvikande. Vi ser till helheten och beaktar alla de faktorer som påverkar barnets och tonåringens utveckling: de biologiska, de psykologiska och de sociala.

– Alla våra lärare arbetar kliniskt, vilket ger inspiration och verklighetsförankring. Flera lärare forskar dessutom. Det gör att utbildningarna kan integrera aktuell utvecklingspsykologisk forskning och psykoterapiforskning med klinisk erfarenhet, säger Gunnar Carlberg.

För oss är det viktigt att ha ett brett nätverk, såväl nationellt som internationellt. Samarbete kring behandling, utbildning och forskning pågår med institutioner i flera andra länder.

All högskoleutbildning måste vara förankrad i forskning. På Ericastiftelsen finns en tradition av att bedriva kliniknära forskning. Det betyder att vi vill förstå mer om hur våra arbetsmetoder fungerar och söker svar på frågor som: Vilka resultat kan man se? Vad är det som händer i rummet mellan barnet och terapeuten eller i samtalen med föräldrarna? Förstår barnen vad terapi är? Hur skapar men goda villkor för att hjälpa familjer i kris? Hur befrämjar man terapeutens professionella utveckling under utbildningen?

– Utvecklingen i samhället med både minskade resurser och fler som behöver hjälp är en stor utmaning för oss, säger Gunnar Carlberg.

– Det är viktigt att slå vakt om och behålla den höga kvaliteten samtidigt som vi förnyar. Ett sätt för oss att möta den här samhällsutvecklingen är att förutom långa terapier också utveckla och erbjuda mer tidsbegränsade alternativ.

I forskningsprojektet »Erica Process and Outcome Study« följer nu Ericastiftelsen ett stort antal tidsbegränsade behandlingar som bedrivs hos oss men också runt om i landet och i Danmark. Resultaten kommer att ge oss nya kunskaper i arbetet med att utveckla vår verksamhet.

Om vår forskning

Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi intresserar oss för barn- och ungdomspsykoterapi, men också för olika utbildningar inom området, samt för frågor som rör handledning och lärandets processer.

Pågående forsknings- och metodutvecklingsprojekt/Nya publikationer

Publikationer & Presentationer

 

Sidan uppdaterad 2017-02-01   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida | Foto: Susanne Kronholm
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841