HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

ERICASTIFTELSEN

Ericastiftelsen har i uppdrag av staten att bedriva högskoleutbildning och i samverkan med Region Stockholm erbjuda psykosocialt pedagogiskt anpassningsstöd för barn, ungdomar och deras familjer. Utbildningen och den kliniskt inriktade verksamheten är integrerad med Ericastiftelsens forskning och metodutveckling.

Verksamheten baseras på psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk erfarenhet. En gemensam värdegrund är betydelsen av att lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Att ha ett brett nätverk, nationellt såväl som internationellt, ses som viktigt för verksamhetens utveckling.

Ericastiftelsen leds av en verksamhetschef som svarar inför en styrelse vars ordförande utses av regeringen. Personalgruppen består av läkare, psykologer, socionomer, specialpedagoger och administrativ personal. Totalt har vi 24 anställda, de flesta på deltid då de har egen privat verksamhet. Medarbetarna representerar en samlad specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri, pedagogik och forskning.

Region Stockholm och Ericastiftelsen har tecknat överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
I början av juni 2018 överenskom Ericastiftelsen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i  Region Stockholm om samverkan genom IOP. Det är första gången som Regionen samarbetar med en verksamhet i denna form. Överenskommelsen innebär att Ericastiftelsen och Regionen i partnerskap ska utveckla arbetssätt att bättre stödja barn och unga i komplexa situationer som riskera att hamna i gråzon mellan t ex psykiatri och socialtjänst eller andra insatser.

Historik

Ericastiftelsen grundades 1934 av Hanna Bratt, en pensionerad lärare och rektor som drevs av ett engagemang för att förändra tidens repressiva och auktoritära inställning till barn och barnuppfostran. Hon intresserade sig särskilt för barn som av olika skäl inte kunde tillgodogöra sig den vanliga undervisningen i skolan - barn som uppfattades som obegripliga för omvärlden. Hanna Bratt fascinerades av de nya tankar och idéer som spreds i västvärlden om att barn har ett inre psykiskt liv och att de påverkas i samspelet med sin omgivning.

Tillsammans med läkaren och psykoanalytikern Gunnar Nycander, samlade Hanna Bratt läkare, pedagoger och socialarbetare för att grunda ett institut som integrerade psykiatri, psykologi och utbildning. Ericastiftelsen kom snabbt att bli ett dynamiskt centrum för metodutveckling och fortbildning. 1936 startade man även en rådgivningsbyrå i uppfostringsfrågor för föräldrar.

Till en början ställde Hanna Bratt ett rum i sin lägenhet till förfogande och efter hand hyrde man in sig i större lokaler. Vid några tillfällen blev man uppsagd eftersom de ”bråkiga barnen” störde grannarna. Först 1949 fick Ericastiftelsen möjlighet att köpa fastigheten på Odengatan i Stockholm.

Grunden för behandlingen var att försöka förstå barnets inre liv. För Hanna Bratt var frågan ”varför?” av största intresse: Varför är ett barn trotsigt? Varför stör det i skolan?

Hon besökte Margaret Lowenfields Institute of Child Psychology i London, en av de få klinikerna för barn på den tiden. Där använde man sandlådor för att barnen genom leken skulle gestalta sitt inre liv. Leken kunde, om den togs tillvara, få en läkande kraft. Under de kommande åren utvecklades användandet av sandlådor till en egen diagnostisk metod, den så kallade Ericametoden.

Namnet Erica kommer från en blomma – klockljungen – Erica tetralix på latin. En liten, härdig växt som lever på karg mark.

 

Medarbetare

Styrelse

 

Sidan uppdaterad 2019-10-02   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841