HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    In English liten engelsk flagga

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER    LÄNKAR

Intervju med Anders Jacobsson

"Många ungdomar är stressade för att de känner
att de inte kan ta tillvara alla möjligheter.
De upplever att tåget går dem förbi.
"

Att arbeta med barn och ungdomar är att ha den naturliga utvecklingen som medhjälpare. Det är tacksamt att arbeta med barn och ungdomar för att deras psykiska problem oftast är mindre fastlåsta, säger Anders Jacobsson.

Han är psykoterapeut och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med psykiska problem och arbetade länge på BUP innan han sökte sig till Ericastiftelsen.

Får man hjälp i tid behöver inte problemen bli bestående in i vuxenlivet.

– För gruppen unga vuxna finns inte mycket inom den offentliga vården. BUP tar emot barn upp till 18 år och därefter är det vuxenpsykiatrin som ska ta vid. Men det krävs ofta ett särskilt bemötande av unga människor där det är en fördel att ha utvecklingspsykologisk kunskap och erfarenhet av psykoterapi med både tonåringar och vuxna. Behovet av psykoterapi för ungdomar och unga vuxna är stort.

Många av de unga som hör av sig till Ericastiftelsen söker en vuxen att prata med. Efter några inledande bedömningssamtal gör terapeuten och klienten en ömsesidig bedömning.

– Det gäller att den som söker är motiverad och kan komma hit samma tid varje vecka. Han eller hon måste också känna tillräckligt förtroende för terapeuten, att det är någon som förstår.

Känslan av kontinuitet är viktig.

– Vi vill förmedla att när du väl har kommit hit så får det ta den tid det tar. Särskilt för dem som är stressade är det viktigt att veta att här är det ingen press. För andra är det en fördel med en tidsbegränsad psykoterapi.

Ericastiftelsen erbjuder individuell psykoterapi. Hur ofta och hur lång den ska vara avgör man från fall till fall. Terapin kan både vara tidsbegränsad eller pågå i flera år.

– Det är viktigt att ungdomarna själva upplever att de får hjälp. Det är inte alltid min upplevelse av hur terapin varit överensstämmer med deras bild.

Unga människors psykiska ohälsa har ökat de senaste åren. Ericastiftelsen märker av ett ökat tryck och kan inte ta emot alla unga som hör av sig. Särskilt unga kvinnor mår dåligt:

– Tre fjärdedelar av de som söker hjälp är flickor. De vanligaste problemen är ångest, oro, nedstämdhet, ätstörningar, relationsproblem eller självdestruktiva drag som missbruk eller att de skär sig, säger Anders Jacobsson.

Bland pojkarna är problemen delvis av en annan art.

– Förutom nedstämdhet, ångest, oro är det ofta ett sammanbrott i skolgången – de kommer inte iväg till skolan. En del isolerar sig, sitter framför datorn och chattar men har inga kompisar runt omkring sig.

Både de killar och tjejer som kommer till oss känner sig ofta mycket ensamma. Många har en trasslig bakgrund och har farit illa under sin uppväxt. En del har en utvecklingskris och har svårt att finna sin väg till vuxenlivet.

– De vet inte vad de ska göra efter gymnasiet. Ofta har det gått bra i skolan men sen blir det ett glapp, de får inga jobb, kommer inte hemifrån. Många är stressade för att de känner att de inte kan ta tillvara alla möjligheter. De upplever att tåget går dem förbi. Det är en livssituation som för många ungdomar är så påfrestande att de utvecklar psykiska symptom. Får man hjälp i tid behöver inte problemen bli bestående in i vuxenlivet.

Vilka kan söka hjälp?

Vi tar i första hand emot barn till och med 7 års ålder och deras föräldrar samt ungdomar 16–24 år i Stockholms län.


Föräldrar kan söka för barn i alla åldrar och få råd för egen del i föräldrarollen.
Vi har inte möjlighet att ta emot alla som söker, utan hänvisar vid behov till andra vårdgivare.


Ungdomar 16-24 år

Från och med januari 2010 kommer en patientavgift enligt SLL:s landstingstaxa att tas ut för patienter över 18 år.

Hur söker man?

Föräldrar och ungdomar söker själva utan remiss genom att ringa till oss. Vi tar helst inte emot anmälningar per e-post.

Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-616 69 00.

De som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-672 25 00.

 

Sidan uppdaterad 2008-01-23   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen   –   Odengatan 9, 114 24 Stockholm   –   Tfn: 08-402 17 60   –   Pg: 15 10 44-5   –   Orgnr: 802005-8841