HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Psykoterapi och behandlingsverksamhet

Den kliniska verksamheten består av tre delar:

  • För barn upp till 12 år har vi en mottagning där vi erbjuder korttidsterapi, längre terapier eller föräldrakonsultationer. Psykoterapi med barn behöver bedrivas med parallellt föräldraarbete eller med barn och föräldrar tillsammans. Föräldrarnas engagemang i behandlingen är en viktig del.

  • Ericastiftelsens mottagning för ungdomar och unga vuxna 13-24 år erbjuder korttidsterapi, längre psykoterapi och vid behov samtalskontakt till föräldrar vars ungdom går i terapi.

  • Vi erbjuder en gruppbehandling kallad "Trasten" för barn i förskoleåldern med kontakt- och samspelssvårigheter, inklusive föräldrastöd. För barn med samma svårigheter i åldern 7-9 år finns även en korttidsinsats kallad "Trastenklubben" á 9 tillfällen för barn samt föräldrar i parallella grupper. Läs mer om verksamheten här!

Skälen för att söka hit kan vara oro, nedstämdhet, relationssvårigheter, krisreaktioner efter traumatiska upplevelser, det kan också vara aggressionsutbrott och rädslor. Metoden anpassar vi till barnets och ungdomens behov och förutsättningar. Psykoterapi kan bedrivas på många olika sätt och pågå kortare eller längre tid.

 


 

 

Vilka kan söka hjälp?

Vi tar emot barn och ungdomar, 0-24 år och deras föräldrar, men prioriterar barn upp till 8 år och ungdomar 16-24 år. Vi tar emot från hela Stockholms län.

Föräldrar kan söka för barn i alla åldrar och få råd för egen del i föräldrarollen.
Vi har inte möjlighet att ta emot alla som söker, utan hänvisar vid behov till andra vårdgivare.


Ungdomar 13-24 år

Hur söker man?

Föräldrar och ungdomar söker själva utan remiss genom att ringa till oss. Vi tar inte emot anmälningar per e-post. Andra vårdgivare kan också kontakta oss för konsultation.

Observera att vi av sekretesskäl inte tar emot e-post rörande patientärenden.

Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-616 69 00.

De som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-123 492 00.

"Det började när Oscar gick i ettan. Han var våldsam och hamnade ofta i konflikter, både i skolan och hemma med sina syskon."

Här kan du läsa om Sara vars son gått i terapi på Ericastiftelsen.

"Terapin gav mig vägledning. För mig har det handlat om att våga ta plats. Nu kan jag ta ett steg åt sidan, tänka och sen gå tillbaka."

Läs om hur sextonåriga Ida fick hjälp via samtalsterapi.

"Vi arbetar med det känslomässiga, det kognitiva, det motoriska, sociala relationer, lek och fantasi
– att få ihop kropp och själ helt enkelt."

Dagbehandlingsverksamheten Trasten presenteras här.

Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841