HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

TRASTEN - En gruppbehandling för barn i förskoleåldern med kontakt- och samspelssvårigheter

Trastens gruppbehandlingsverksamhet riktar sig till förskolebarn med svårigheter inom kontakt och samspel. Ofta, men inte nödvändigtvis, finns en konstaterad autismspektrumdiagnos. Barnen är vanligen 3,5 – 5 år när de börjar behandlingen, varaktigheten av insatsen anpassas efter varje individs behov.

Fokus i gruppbehandlingen ligger på att stärka barnens förmåga till socialt samspel och kommunikation samt bidra till en gynnsam känslomässig utveckling. Vi som arbetar på Trasten har ett närvarande och mentaliseringsorienterat förhållningssätt. Vi lägger stor tonvikt på förutsägbarhet samt använder oss av tydliggörande och benämnande kommunikation. I lek och samspel agerar vi stödjande och vägledande för att främja barnens egna initiativ och förmågor.

Gruppen har fyra platser. Barnen kommer till Trasten tre halvdagar i veckan och behandlingen kombineras med ordinarie förskola alt. förskoleklass. Samarbete med förskoleverksamheten sker kontinuerligt, vid behov erbjuder vi handledning.

Det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i behandlingen. Föräldrar erbjuds att delta i föräldragrupp och/ eller samtalskontakt gällande föräldrarollen. I kombination med gruppbehandlingen kan barnen erbjudas enskild behandling med barnpsykoterapeut. Hur behandlingen läggs upp för varje enskilt barn planeras i samråd med föräldrarna.

Vi som arbetar på Trasten är psykologer och specialpedagog med erfarenhet av miljöterapeutiskt och pedagogiskt arbete med barn som har kontakt- och samspelssvårigheter. Även barnpsykiater är kopplad till verksamheten. Föräldrar som är intresserade av Trastens verksamhet kan själva ta kontakt med Ericastiftelsen.

TRASTENKLUBBEN

Sedan 2014 har vi en ny inriktning i vårt kliniska arbete i form av gruppbehandling i åldern 7-9 år med kontakt- och samspelssvårigheter. I modellen ingår parallell föräldragrupp. Behandlingen omfattar 9 sessioner à 90 minuter.

Syftet med barngruppsinterventionen är att stimulera och utveckla förmågan till social kommunikation, samspel och förståelsen för egna och andras tankar och känslor. Syftet med föräldragruppsinterventionen är att stimulera till ökad reflektion kring känslor, föreställningar och förväntningar som påverkar möjligheten till ett tryggt och vägledande föräldraskap, samt ge möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Utvärderingen har varit mycket positiv. Föräldrar har tyckt att Trastenklubben varit ett bra komplement till övriga vårdinsatser och flera barn har gjort framsteg socialt vilket fått positiva effekter i skola och på fritiden.

     För ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss.
 


 


 


    

 

 

 

Vilka kan söka hjälp?

Vi tar emot barn och ungdomar, 0-24 år och deras föräldrar, men prioriterar barn upp till 8 år och ungdomar 16-24 år. Vi tar emot från hela Stockholms län.

Föräldrar kan söka för barn i alla åldrar och få råd för egen del i föräldrarollen.
Vi har inte möjlighet att ta emot alla som söker, utan hänvisar vid behov till andra vårdgivare.


Ungdomar 13-24 år

Hur söker man?

Föräldrar och ungdomar söker själva utan remiss genom att ringa till oss. Vi tar inte emot anmälningar per e-post. Andra vårdgivare kan också kontakta oss för konsultation.

Observera att vi av sekretesskäl inte tar emot e-post rörande patientärenden.

Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-616 69 00.

De som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-123 492 00.

"Terapin gav mig vägledning. För mig har det handlat om att våga ta plats. Nu kan jag ta ett steg åt sidan, tänka och sen gå tillbaka."

Läs om hur sjuttonåriga Ida fick hjälp via samtalsterapi.

"Det började när Oscar gick i ettan. Han var våldsam och hamnade ofta i konflikter, både i skolan och hemma med sina syskon."

Här kan du läsa om Sara vars son gått i terapi på Ericastiftelsen.

 

Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841