HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Utbildningar att söka nu
 


Utbildning i Child-Parent Psychotherapy (CPP) 20 hp
CPP är en evidensbaserad behandlingsmodell för traumatiserade barn 0-6 år. Utbildningen är ackrediterad som två fördjupningskurser inom specialistutbildningen för psykologer av Sveriges Psykologförbund. Utbildningen är en uppdragsutbildning som pågår under fyra terminer. Nästa kursstart planeras till hösten 2019.

- Information om CPP och utbildningen (pdf CPP.Infoblad)
- Utbildningsplan (pdf)
- Avtal för uppdragsutbildning (pdf)
______________________________________________

Utbildning ”Barn och trauma” (7.5hp)
-Fullt! Nästa kursstart planeras starta våren 2019
I samarbete med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning erbjuder Ericastiftelsen regelbundet kursen ”Barn och trauma” ( 7,5 hp) – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter traumatiserande händelser. Kursen vänder sig till personal inom BUP, elevhälsa, socialtjänst och liknande. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer.

Kursen startar i mars 2018. Här finns mer information om kursen (PDF). Anmälan görs här.

Ericastiftelsens utbildning i Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-Limited MBT-C) 20 hp

Kursen omfattar 20 hp och startar med en introduktionsdag 11 juni 2018 och pågår sedan under hösten 2018 och avslutas 5 mars 2019.

-Ansökningsformulär
-Utbildningsplan

Interpersonell psykoterapi för unga, IPT-A (15 hp)
-Information till sökande
-Ansökningsformulär (.docx)
-Avtal uppdragsutbildning
-Utbildningsplan
Sista anmälningsdag 21/5 -18 *Fåtal platser kvar!

Mentaliseringsbaserade interventioner för föräldrar och närstående, MIF (7,5 hp)
-Information till sökande
-Utbildningsplan
-Ansökningsformulär
-Avtal uppdragsutbildning
 

Översikt över pågående och planerade utbildningar

 

Praktik

Varje termin finns det möjlighet för en psykologkandidat att göra sin praktiktjänstgöring.

Vissa terminer finns det möjlighet för en socionomstuderande, socionomlinjen, att göra sin andra praktikperiod.  

 

  

Sidan uppdaterad 2018-04-27   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841