HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Utbildningar att söka nu
 


Utbildning i Child-Parent Psychotherapy (CPP) 20 hp
Kursstart 25 mars. Platser finns kvar!

Ericastiftelsen är det enda lärosäte i Europa som erbjuder en öppen uppdragsutbildning i CPP. Behandlingsmodellen är evidensbaserad och utformad för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Den rekommenderas som insats efter exempelvis utsatthet för olika former av våld, förlust, omsorgssvikt, olyckor och katastrofer. Utbildningen pågår under fyra terminer med tre undervisningstillfällen på Ericastiftelsen och regelbundna metodkonsultationer på webbplattform. För psykologer antagna till specialistutbildning är kursen ackrediterad som två fördjupningskurser av Sveriges Psykologförbund. Nästa utbildningsomgång startar våren 2019. I samarbete med Karlstad Universitet bedrivs vid Ericastiftelsen en studie om CPP.

- Information om CPP och utbildningen (pdf CPP.Infoblad)
- Utbildningsplan (pdf)
- Anmälningsblankett
- Avtal uppdragsutbildning
______________________________________________

Utbildningar att söka nu

Metaliseringsbaserad psykoterapi för ungdomar (MBT-A), 15 hp
MBT-A (Mentalization Based Treatment -Adolescents) är en väl beforskad behandlingsmetod för ungdomar och unga vuxna med olika former av psykisk ohälsa. Modellen bygger på behandlingsprinciper som tillämpas vid mentaliseringsbaserad behandling för vuxna (MBT), men modellen har anpassats för åldersgruppen 13-24 år.  

Utbildningen omfattar 10 undervisningsdagar (fredagar 10.30-16.30) under höstterminen -19 med teoriundervisning och handledning samt 7 undervisningsdagar med handledning (13.00-16.30) under vårterminen -20. Det finns möjlighet för en grupp studerande att få handledningen under vårterminen via web-plattform. Tillkommer en introduktionsdag i maj 2019.  

Kursen genomförs som arbetsgivarfinansierad uppdragsutbildning. Ansökan om ackreditering som två kurser inom Psykologförbundets specialistutbildning kommer att lämnas in till Psykologförbundet under april –19. Anmälan till kursen görs via  Ericastiftelsens hemsida senast 23 april 2019. Kursen fylls på vartefter anmälningar kommer in. Kursansvarig är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut Jan-Olov Karlsson.

-Ansökningsformulär
-Utbildningsplan
-Avtal

Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7,5 hp
Ericastiftelsen erbjuder tillsammans med Ersta Bräcke Sköndal högskola under hösten 2019 uppdragsutbildningen Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7, 5 hp – en kurs på grundläggande nivå där förekomst, förståelse och bemötande presenteras och diskuteras.

Målet med kursen är att deltagarna ska en få grundläggande kunskap om hur barns och ungas psykiska ohälsa kan ta sig uttryck och förstås i sitt sammanhang samt vägar att bemöta och stödja.

Några kunskapsområden som mer specifikt behandlas är unga och sexualitet, oro och utagerande, depression, suicid, könsidentitet, utvecklingsbefrämjande bemötande i vardagen hos traumatiserade barn och unga. Kursen har både teoretiska och praktiska inslag.  

Kursen vänder sig till en bred målgrupp av personer som i sitt yrke möter barn och unga med psykiska ohälsa, exempelvis inom socialtjänst, skolhälsovård, polis, hälso- och sjukvård etc. Behörighet att söka är den som utvalts och finansieras av sin arbetsgivare. Kursen ges hösten 2019 med sju kursdagar.  

För information och ansökan se http://www.esh.se/ohälsabarn För frågor, kontakta kursledare Susanna Billstrom
  
- Information


Barn och trauma (7,5 hp)
Vår återkommande populära kurs som ger en god överblick över kunskaper om hur barn och unga påverkas av traumatiska påfrestningar samt en sammanfattning över evidensläget gällande traumafokuserad behandling. Kursen är en uppdragsutbildning i samverkan med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning.

Här kan du läsa mer om kursen och anmälan.


Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A), 15 hp
IPT-A är en evidensbaserad korttidsmetod för ungdomar och unga vuxna med depressionsproblematik. Kursen omfattar 15 hp, fyra kursdagar på Ericastiftelsen och 40 timmar handledning via webbplattform.

Kursen ges som uppdragsutbildning och inleds i maj 2019 med avslut i maj 2020. Det är möjligt att göra anmälan redan nu och sista anmälningsdag är 12 april 2019. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer men står öppen även för andra yrkeskategorier med minst grundläggande psykoterapiutbildning.

Tag gärna kontakt med kursledare Jan-Olov Karlsson.

-Anmälningsblankett
-Utbildningsplan
-Avtal

 

______________________________________________

Översikt över pågående och planerade utbildningar

 

Praktik

Varje termin finns det möjlighet för en psykologkandidat att göra sin praktiktjänstgöring.

Vissa terminer finns det möjlighet för en socionomstuderande, socionomlinjen, att göra sin andra praktikperiod.  

 

  

Sidan uppdaterad 2019-03-08   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841