HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Utbildningar att söka nu
 


Utbildning i Child-Parent Psychotherapy (CPP) 20 hp
Ericastiftelsen är det enda lärosäte i Europa som erbjuder en öppen uppdragsutbildning i CPP. Behandlingsmodellen är evidensbaserad och utformad för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Den rekommenderas som insats efter exempelvis utsatthet för olika former av våld, förlust, omsorgssvikt, olyckor och katastrofer. Utbildningen pågår under fyra terminer med tre undervisningstillfällen på Ericastiftelsen och regelbundna metodkonsultationer på webbplattform. För psykologer antagna till specialistutbildning är kursen ackrediterad som två fördjupningskurser av Sveriges Psykologförbund. Nästa utbildningsomgång startar våren 2019. I samarbete med Karlstad Universitet bedrivs vid Ericastiftelsen en studie om CPP.

- Information om CPP och utbildningen (pdf CPP.Infoblad)
- Utbildningsplan (pdf)
- Anmälningsblankett
- Avtal uppdragsutbildning
______________________________________________

Utbildningar att söka nu

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram med inriktning på barn och ungdomar (EPU), 90 hp
Ett nytt utbildningstillfälle av det 3-åriga psykoterapeutprogrammet startar ht-19. Utbildningen leder till psykoterapeutlegitimation och är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som en sammanhängande specialistutbildning för psykologer.

- Information
- Utbildningsplan
- Ansökningsblankett


Ericastiftelsens handledar- och lärarutbildning (HLU), 45 hp
- Information
- Utbildningsplan
- Ansökningsblankett


Psykisk ohälsa hos barn och unga (7,5hp).

I samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola anordnar vi under våren 2019 en uppdragsutbildning för yrkesverksamma som möter barn och unga i olika verksamheter. Kursen ger orientering om förekomst, förståelse och bemötande av barn och unga med psykisk ohälsa.

https://www.esh.se

Barn och trauma (7,5 hp)
Vår återkommande populära kurs som ger en god överblick över kunskaper om hur barn och unga påverkas av traumatiska påfrestningar samt en sammanfattning över evidensläget gällande traumafokuserad behandling. Kursen är en uppdragsutbildning i samverkan med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning.

Här kan du läsa mer om kursen och anmälan.


Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A), 15 hp
IPT-A är en evidensbaserad korttidsmetod för ungdomar och unga vuxna med depressionsproblematik. Kursen omfattar 15 hp, fyra kursdagar på Ericastiftelsen och 40 timmar handledning via webbplattform.

Kursen ges som uppdragsutbildning och inleds i maj 2019 med avslut i maj 2020. Det är möjligt att göra anmälan redan nu och sista anmälningsdag är 12 april 2019. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer men står öppen även för andra yrkeskategorier med minst grundläggande psykoterapiutbildning.

Tag gärna kontakt med kursledare Jan-Olov Karlsson.

-Anmälningsblankett
-Utbildningsplan

 

______________________________________________

Översikt över pågående och planerade utbildningar

 

Praktik

Varje termin finns det möjlighet för en psykologkandidat att göra sin praktiktjänstgöring.

Vissa terminer finns det möjlighet för en socionomstuderande, socionomlinjen, att göra sin andra praktikperiod.  

 

  

Sidan uppdaterad 2018-12-07   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841