Alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och har rätt till, för att utvecklas. Att leva med psykisk ohälsa är svårt – men att få hjälp borde inte vara det. Ändå faller många barn och unga mellan stolarna.

Samtidigt vet vi att insatser tidigt i livet är flera gånger mer effektivt än att få hjälp för samma sak i vuxen ålder. Vi vet också att psykisk ohälsa i barndomen kan ha stor påverkan senare i livet – kriminalitet, svåra psykiska besvär och riskbenägenhet har ofta orsaker redan tidigt i livet.

Även barn och unga har rätt till kvalificerad hjälp när känslolivet trasslar sig. Därför ger vi stöd när barn och unga inte får hjälp på annat håll.

För barn och unga är även vår framtid.

Ge en gåva

Välj hur du vill ge din gåva nedan.

Vi är tacksamma för varje krona vi kan omsätta i stöd till barn och unga.