Jobbar du i pedagogisk verksamhet med barn och unga? Möter du och dina kollegor elever eller grupper i er verksamhet som väcker frågor? Vill ni utveckla ert arbete med dessa barn och grupper? Behöver ni tid att reflektera och samtala i arbetslaget kring grupper eller enskilda barn?

Inom ramen för ett samverkansavtal mellan Region Stockholm och Ericastiftelsen, erbjuds psykologisk och specialpedagogisk konsultation till personal som har behov av att diskutera och utveckla sin pedagogiska verksamhet när det gäller en grupp eller enskilda barn.

Konsultationen kan handla om bemötande, förhållningssätt, förståelse, stödinsatser, socialt samspel, kommunikation eller pedagogisk miljö för barn med problematik som väcker frågor.

Diskussionen sker avidentifierat för att skydda enskilda barns integritet.

Hör av dig till oss via kontaktvägarna nedan för att få veta mer.

08-402 17 60

Telefontider för mottagningen:

Måndag  11:00 – 11:45,  0-18 år
Tisdag  13:00 – 13:45,  0-18 år
Onsdag  11:00 – 11:45,  15-24 år
Fredag  13:00 – 13:45,  0-18 år

Obs! För tillfället har vi framför allt möjlighet att ge konsultativt stöd via telefon och har begränsade möjligheter att ta  emot nya patienter.