Anmälan till IPT-A är öppen

Bild på allvarlig flicka

Interpersonal psychotherapy for depressed adolescents (IPT-A) är en uppdragsutbildning som startar i januari 2021. Nu är anmälan öppen.

IPT-A är en evidensbaserad korttidsterapi för ungdomar i åldern 12-20 år, där fokus är på behandling av deprimerade tonåringar.

Vår kurs ger dig teoretisk grundkunskap om IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurs ackreditering på A och B nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediteringsregler. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund.

Målgrupp för kursen är leg. psykologer, leg. psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Den vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna- samt ungdomsmottagningar och liknande.

Kursen genomförs på uppdrag av arbetsgivare. Regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan anmäla medarbetare till kursen. Kursen kostar 32 900 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur och eventuella kostnader för utrustning för handledning via webbplattform tillkommer.

Läs mer om kursen IPT-A.