Vi söker studierektor 75 – 100 %

Bild på kursbevis

Om Ericastiftelsen

Ericastiftelsen är en arbetsplats som präglas av dynamiken mellan de olika verksamheterna högskoleutbildning, stöd och behandling samt forskning och metodutveckling.  Det varierade uppdraget gör Ericastiftelsen till en spännande och utvecklande mötesplats för olika kliniska erfarenheter och inriktningar, aktuella forskningsfynd samt kunskaper och teorier i utveckling.

Möten med studerande från hela landet, andra yrkesverksamma, barn och unga med närstående i regionen samt vårt breda kontaktnät såväl i Sverige som internationellt bidrar till ett stimulerande arbetsklimat.

Vi finns i trivsamma lokaler på Odengatan 8 och 9, centralt i Stockholm. Verksamheten befinner sig ett starkt utvecklingsskede och finansieras främst av medel från stat och region.

Ericastiftelsens utbildningar hålls både i våra egna lokaler och som uppdragsutbildningar hos uppdragsgivare i Stockholm och övriga landet.

Våra utbildningar vänder sig främst till yrkesverksamma inom exempelvis socialtjänst, BUP och pedagogiska verksamheter. De fokuserar på barns och ungas psykiska hälsa och utveckling samt stöd och behandling vid problematiska tillstånd av varierande svårighetsgrad och med olika metodik.

Arbetsuppgifter

  • Arbete inom Ericastiftelsens högskoleutbildningar och övriga kurser. Självständigt och i samarbete med rektor och övriga medarbetare ansvara för organisation, administration, kvalitetssäkring, planering och genomförande av utbildningsverksamheten. Delta i och stödja verksamheten i kursledningar, utbildningsadministration och i möten med såväl interna som externa lärare och handledare i verksamheten.
  • Samarbeta med andra lärosäten när utbildningar hålls i samverkan.
  • Bidra till utveckling och marknadsföring av utbildningar, kurser, uppdragsutbildningar och övrig kunskapsspridning.
  • Utveckla verksamhetens akademiska organisation, administration och struktur.
  • Delta i utbildningar med varierande omfattning och inriktning, som föreläsare och handledare, såväl självständigt som i samarbete med kollegor.
  • Bedriva stödjande, behandlande och psykoterapeutiska insatser för barn och unga i åldern 0 – 24 år och deras närstående. Arbetet sker både självständigt och i team på plats i våra lokaler och i samarbete med externa aktörer t ex i förskola/skola och socialtjänst. Såväl tidsbegränsade och längre insatser för barn/unga liksom samverkan med och konsultation till andra aktörer ingår i uppgifterna. Vårt arbete utgår från en bred psykodynamisk och integrativ grund innehållande teorier om utveckling, anknytning, mentalisering och trauma.
  • Delaktighet i Ericastiftelsens forsknings- och metodutvecklingsverksamhet, som är integrerad i de övriga verksamheterna. Detta kan exempelvis innebära bidrag i datainsamling och utvärdering av insatser. Samverkan med andra lärosäten och verksamheter i olika forskningsprojekt. Utvecklings-arbetet sker i form av metodutveckling av nya arbetssätt i projekt med olika utformning och omfattning.

Kvalifikationer

Leg psykolog, socionom, läkare eller annan motsvarande högskoleutbildning, Leg. psykoterapeut, utbildning som psykologspecialist och/eller handledare samt kunskap om och erfarenhet av forskning och metodutveckling är meriterande.

Tjänsten förutsätter gedigen erfarenhet av undervisning och kursansvar på högskolenivå samt utveckling och administration av akademisk och yrkesspecialiserad utbildning. Du har intresse för och erfarenhet av utveckling av högskolepedagogik och övrig pedagogisk verksamhet.

Erfarenhet av arbete inom forskning och metodutveckling är önskvärt.

Du har bred erfarenhet av stöd- och behandlingsarbete samt psykoterapi gärna inom området barn och unga, deras familjer och nätverk. Arbetet på Ericastiftelsen förutsätter ett starkt engagemang för barn och ungas livsvillkor ur ett brett perspektiv, en vilja att utvecklas och att bidra i verksamhetens olika delar på ett flexibelt sätt.

Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Resor förekommer i tjänsten. Kontakta rektor och verksamhetschef Anna Norlén, anna.norlen@ericastiftelsen.se vid frågor.

Sänd din ansökan med ett personligt brev och meritförteckning per mejl till anna.norlen@ericastiftelsen.se senast den 28 september 2020.