Psykoterapi och behandlingsverksamhet

Skälen för att söka hit kan vara oro, nedstämdhet, relationssvårigheter, krisreaktioner efter traumatiska upplevelser, det kan också vara aggressionsutbrott och rädslor. Metoden anpassar vi till barnets och ungdomens behov och förutsättningar. Psykoterapi kan bedrivas på många olika sätt och pågå kortare eller längre tid.

För barn upp till 12 år har vi en mottagning där vi erbjuder korttidsterapi, längre terapier eller föräldrakonsultationer. Psykoterapi med barn behöver bedrivas med parallellt föräldraarbete eller med barn och föräldrar tillsammans. Föräldrarnas engagemang i behandlingen är en viktig del.

Vi erbjuder en gruppbehandling kallad ”Trasten”

Vi erbjuder en gruppbehandling kallad ”Trasten” för barn i förskoleåldern med kontakt- och samspelssvårigheter, inklusive föräldrastöd. För barn med samma svårigheter i åldern 7-9 år finns även en korttidsinsats kallad ”Trastenklubben” á 9 tillfällen för barn samt föräldrar i parallella grupper. Läs mer om verksamheten här!