Vi erbjuder gratis konsultationer till yrkesverksamma som har behov av att diskutera och utveckla sin pedagogiska verksamhet och sin yrkeskompetens när det gäller en grupp eller enskilda barn/elever.

Konsultationerna sker avidentifierat och kan exempelvis handla om bemötande, förhållningssätt, insatser och utformning av den pedagogiska miljön för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller annan problematik som väcker frågor.

Konsultationerna är också ett sätt att stärka samarbetet mellan barnpsykiatrin och förskola/skola, t ex genom att frågor kring vilka barn som behöver remitteras till psykiatrin diskuteras.

Konsultationerna ges av leg. Psykolog/leg. psykoterapeut och specialpedagog i samverkan. Vi tar emot er för konsultation i Ericastiftelsens lokaler. I mån av tid har vi även möjlighet att besöka er på arbetsplatsen. Kontakta oss och boka konsultation via vår hemsida.