Samtalsgrupp Trans

Ericastiftelsen har inom ramen för ett samverkansavtal med Region Stockholm möjlighet att erbjuda samtalsgrupp för unga som är transpersoner, har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck.

Olika vårdaktörer och RFSL ungdom framför att det finns ett behov för denna grupp att i ett tryggt rum utanför vården och transspecifika sammanhang gemensamt utforska erfarenheter, tankar och angelägna frågor.

Vi erbjuder därför en samtalsgrupp för dig som är 18-24 år gammal och antingen identifierar dig som transperson, har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska din könsidentitet och/eller könsuttryck. Vi vill skapa en trygg miljö där det går att sätta ord på både positiva och svåra tankar och upplevelser. I gruppen bestäms gemensamt vilka teman vi ska ägna oss åt.

Gruppen startades digitalt under VT-20 utifrån regionens riktlinjer angående gruppbehandlingar för att undvika smittspridning av covid-19. När riktlinjerna ändras återgår vi till sedvanlig samtalsgrupp på Ericastiftelsen.

Målgrupp: Unga i åldern 18-24 år som är trans, har transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck.

Upplägg: 10 sessioner med 3-5 unga och 2 psykoterapeuter. Deltagande är kostnadsfritt.

Inför start och efter avslut inbjuds till ett individuellt informations- och uppföljningssamtal.

Start nästa grupp

Vårens grupp har redan startat, men det finns ett par platser kvar. Vi startar även fler grupper regelbundet. Är du intresserad? Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Camilla Halvarson via mejl.