Sök vård

Du söker vård hos oss genom att ringa till oss på våra telefontider. Vi ger även vägledning och råd på telefon och kan vid behov hänvisa till andra instanser om vi bedömer att den insats du/ni behöver inte erbjuds vid Ericastiftelsen. Vi tar emot nya patienter i mån av tillgängliga terapeuter.

Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-616 69 00 (för mer information se www.bup.se). Du som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-123 492 00.

Kontakt

För att söka vård och stöd hos oss behöver du kontakta vår telefonmottagning.

Mellan 15/6 och 17/8 har telefonmottagningen sommaruppehåll. Observera att vi inte tar emot emot information om patientärenden via e-post, på grund av sekretesskäl.

 

08-402 17 60

Mellan 15/6 till 17/8 har telefonmottagningen sommaruppehåll.