Välkommen till Torsdagsklubben!

OBS! Vårens grupp är nu full. Torsdagsklubben är en stödgrupp för barn 9-11 år som behöver stöd i samspel med andra barn.

Torsdagsklubben är en gruppinsats för barn som behöver hjälp med att förstå sociala samspel och sammanhang och som kanske också har svårt med kompisar.

Syftet med gruppen är att få vara tillsammans och att få positiva erfarenheter av att vara med jämnåriga. Vi fokuserar också på att förstå mer om känslor, både egna och andras.

I gruppen kommer vi att göra saker ihop där vi praktiskt jobbar med hur en kan samspela och kommunicera med andra. Vi kommer också att kunna ha samtal där vi undersöker och försöker förstå känslor både utifrån det som händer under träffarna och också andra erfarenheter barnen vill prata om.

Information

När? Gruppstarten sker troligtvis i februari och kommer ske regelbundet på torsdagar mellan kl. 14 -15.30.

Hur? Våren grupp är fullsatt. Följ oss på Facebook för att vara en av de första som får reda på när nästa grupp startar.