Barn och trauma

Ericastiftelsen erbjuder tillsammans med Karolinska institutet utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, elevhälsa, habilitering och liknande. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi. Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi. Kursen omnämns i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport från 2015 som ett gott exempel på hur undervisning om våld mot barn kan bedrivas inom högre utbildning. Utbildningen samverkar med Barnafrid och ges en gång per år.

Kursens mål

Målen med kursen är att deltagarna ska få:

  • Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar.
  • Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.
  • Utveckla förmågan att beskriva och välja bland de akuta, stödjande och behandlande interventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Kursupplägg

Kursen genomförs under en termin med 6 heldagar med föreläsningar och seminarier fördelade på tre olika veckor (2+3+1 dagar).
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt med webbaserat stöd.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av, kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Ur kursinnehållet

  • Grundläggande psykotraumatologi
  • Trauma och anknytning
  • Bedömning och diagnostik vid traumatillstånd
  • Akuta interventioner, stöd och specialiserad behandling
  • Flyktingskap och krigsupplevelser
  • Traumatisk förlust och sorg

Målgrupp

Detta är en kurs för yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola- och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.

Behörighet och förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, juridik, polisexamen eller socionomexamen. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Kursplan

Kursplan Barn unga och trauma

Tid och plats

För närvarande planeras nästa kursomgång. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev (anmäl dig nedan) för att få uppdateringar om våra kommande kurser.

Undervisningen sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Pris

16 900 kr exkl. moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe och även kursens huvudbok: Almqvist, K., Norlén, A., Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur.

Mer information

Vid frågor gällande kursinnehåll och upplägg:
Anna Norlén, kurslärare
Tel: 08- 402 17 60
E-post: anna.norlen@ericastiftelsen.se

Vid administrativa frågor:
Christina Bäckman, projektledare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08- 524 864 44
E-post: christina.backman@ki.se