Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7,5 h

Ericastiftelsen erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildningen Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7, 5 hp – en kurs på grundläggande nivå där förekomst, förståelse och bemötande av presenteras och diskuteras.

Målet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskap om hur barns och ungas psykiska ohälsa kan ta sig uttryck och förstås i sitt sammanhang.

Några kunskapsområden som belyses mer specifikt är sexualitet, oro och utagerande, depression, suicid, könsidentitet, traumatisering samt utvecklingsbefrämjande bemötande i vardagen av barn och unga med psykisk ohälsa. Kursen har både teoretiska och praktiska inslag.

Behörighet

Kursen vänder sig till en bred målgrupp yrkesverksamma som möter barn och unga med psykiska ohälsa. Sökande kan vara verksamma inom socialtjänst, skolhälsa, polis, familjehemsvård, institutioner samt hälso – och sjukvård etc.

Behörig att söka är den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Anmälan och frågor

Utbildningen är uppskjuten till våren, datum annonseras så fort de är satta. För mer information, gå till www.esh.se/ohälsabarn eller kontakta kursledare Susanna Billström, susanna.billstrom@ericastiftelsen.se