Specialpedagogik för pedagoger, 30 hp

Kursen vänder sig till pedagoger inom förskola, skola och närliggande verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Kursen innehåller regelbundna föreläsningar, tillämpade uppgifter och tid för gemensam reflektion. Den är upplagd som deltidsstudier under två terminer. Den schemalagda undervisningen koncentreras till fredagar varannan vecka.

Innehåll

 • Ökad kunskap om utvecklingspsykologi samt psykologisk och social problematik
 • Ökad kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, där delaktighet och inkludering är centrala begrepp
 • Ökad medvetenhet om hur bemötande påverkar individens utvecklingsmöjligheter
 • Ökad kunskap om grupprocesser och samspel

Behörighet

Utbildningen är öppen för sökande med lärar- och/eller förskollärarexamen, eller motsvarande. Den sökande skall ha en pågående anställning i en pedagogisk verksamhet och erfarenhet av arbete med barngrupper i skola eller förskola. Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd är meriterande. Prioritering av utbildningsplatser baseras på en samlad bedömning av meriter, erfarenhet och studiegruppens sammansättning.

Kursplan

Kursplan för Specialpedagogik för pedagoger, 30 hp

Kontakt

Information: För ytterligare information hänvisas till kursledare Emma Fornander, tel. 08-402 17 60.

Anmälan är stängd
 • Ansök senast:
  19 april 2021
 • Kontaktperson:
  Emma Fornander
 • Kursstart:
  3 september 2021
 • Kursfart:
  50 %
 • Var:
  Odengatan 8 och 9, 11424 Stockholm
 • Nivå:
  Avancerad
 • Kostnad:
  Administrativ avgift om 3000 kr per termin