Specialpedagogik för pedagoger, 30 hp

Utbildningen vänder sig till pedagoger inom förskola, skola och närliggande verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Regelbundna seminarier, tillämpade uppgifter och gruppdiskussioner ingår. Utbildningen är upplagd som deltidsstudier under två terminer. Den schemalagda undervisningen koncentreras till fredagar varannan vecka.

Innehåll

 • Fördjupade specialpedagogiska kunskaper med inriktning på arbete med barn med
  kontakt- och kommunikationssvårigheter
 • Utveckla förmågan att arbeta med dessa barn enligt specialpedagogiska interventioner
 • Ge kursdeltagaren en specialpedagogisk helhetssyn som omfattar ett samspel mellan
  socialt, emotionellt och kognitivt fokus, för enskilt barn samt barngrupp
 • Fördjupade kunskaper om grupprocesser
 • Ökad kunskap om utvecklingspsykologi och psykologisk problematik hos barn
 • Kunskap om ett specialpedagogiskt arbetssätt där delaktighet och inkludering är centrala
  begrepp

Behörighet

Utbildningen är öppen för sökande med grundutbildning som förskollärare eller lärare. Den sökande skall ha erfarenhet av arbete med barn i normalgrupp. Erfarenhet av barn med kontakt och kommunikationssvårigheter är meriterande. Den personliga lämpligheten för utbildningen bedöms utifrån ansökningshandlingar i samband med antagningen till utbildningen.

Kontakt

Information: För ytterligare information hänvisas till kursledare Emma Fornander, tel. 08-402 17 60.

Kursplan

Ladda ned kursplan (pdf)

Anmälan är stängd
 • Ansök senast:
  Ansökan stängd
 • Kontaktperson:
  Emma Fornander
 • Ubildningsstart:
  Hösten 2021
 • Ubildningsfart:
  50 %
 • Var:
  Odengatan 9 , 11424 Stockholm
 • Nivå:
  Avancerad