Specialpedagogik för pedagoger, 30 hp

Kursen vänder sig till pedagoger inom förskola, skola och närliggande verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Kursen innehåller regelbundna föreläsningar, tillämpade uppgifter och tid för gemensam reflektion. Den är upplagd som deltidsstudier under två terminer. Den schemalagda undervisningen koncentreras till fredagar varannan vecka.

Innehåll

 • Ökad kunskap om utvecklingspsykologi samt psykologisk och social problematik
 • Ökad kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, där delaktighet och inkludering är centrala begrepp
 • Ökad medvetenhet om hur bemötande påverkar individens utvecklingsmöjligheter
 • Ökad kunskap om grupprocesser och samspel

Behörighet

Kursen är öppen för sökande med förskollärar- eller lärarexamen. Den sökande ska ha flerårig erfarenhet av arbete med barngrupper i skola, förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd är meriterande. Den personliga lämpligheten för utbildningen bedöms utifrån ansökningshandlingar i samband med antagningen till utbildningen.

Kontakt

Information: För ytterligare information hänvisas till kursledare Emma Fornander, tel. 08-402 17 60.

Anmälan är stängd
 • Ansök senast:
  Ansökan öppnar 19 februari
 • Kontaktperson:
  Emma Fornander
 • Kursstart:
  3 september 2021
 • Kursfart:
  50 %
 • Var:
  Odengatan 8 och 9, 11424 Stockholm
 • Nivå:
  Avancerad