Diagnostisk Klassificering 0-5 (DC:0-5)

Dagens gedigna kunskap om småbarnsårens betydelse för senare utveckling leder till ett ökat behov av metoder för att beskriva utvecklingspsykologiska problem hos de yngsta barnen. ”Diagnostisk klassificering av psykisk hälsa och utvecklingsstörningar under spädbarnsåldern och den tidiga barndomen” (DC:0-5) är ett klassifikationssystem med vars hjälp kliniska småbarnsspecialister på ett systematiskt och utvecklingsrelaterat sätt kan beskriva tecken på utvecklingsförseningar och beteendeavvikelser hos barn under fem år.

DC:0-5 systemet är ett fleraxel-system som fungerar som ett komplement till det mer omfattande DSM-systemet. Med en ökad användning av DC:0-5 som ett gemensamt språk för beskrivningar av de yngsta barnens problem, underlättas planering av interventioner i enskilda familjer, samtidigt som verksamheter kan göra mer målinriktade fördelningar av resurser till förebyggande och behandlande verksamheter för de yngsta barnen och deras familjer.

Krav på förkunskaper och andra villkor

Kursen vänder sig till kliniska barnspecialister inom barn- och ungdomspsykiatrin med grundkunskap om utvecklingspsykologi för barn samt föräldrapsykologi.  För att tillgodogöra sig utbildningen är det av vikt att ha erfarenhet av kliniskt inriktat arbete med barn och deras närstående.

Kursens innehåll

  • Fördjupad utvecklingspsykologi och klinisk barnpsykologi – förväntad och avvikande utveckling
  • Hur påfrestningar och trauma påverkar barns utveckling och hälsa
  • DC:0-5 systemet, teori och praktisk tillämpning i hälso- och sjukvårdens verksamheter.
  • DC: 0-5 systemets forskningsgrund
  • Praktisk träning av att tillämpa DC:0-5 på kliniska fall
  • Hemuppgift – fördjupning av DC:0-5 diagnoskategorier

Kursplan

Kursplan för Diagnostisk Klassificering 0-5 (DC:0-5)

Anmälan och information

Kursen ges som uppdragsutbildning på beställning. Huvudlärare är Catarina Furmark, leg. psykolog.

Frågor besvaras av Anna Norlén, verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen.