Konsultationer för pedagogiska verksamheter

Jobbar du i pedagogisk verksamhet med barn och unga? Möter du och dina kollegor elever eller grupper i er verksamhet som väcker frågor? Vill ni utveckla ert arbete, era perspektiv och arbetssätt? Behöver ni tid att reflektera och samtala i arbetslaget kring grupper eller enskilda barn?

Om konsultationerna

Ericastiftelsen erbjuder konsultationer till dig som är anställd i förskola och skola eller annan pedagogisk verksamhet och som vill ha stöd i arbetet med ett barn eller barn i grupp. Konsultationen kan handla om bemötande, förhållningssätt, förståelse, stödinsatser, socialt samspel, kommunikation eller pedagogisk miljö för barn med problematik som väcker frågor.

Du får möjlighet att diskutera, reflektera och utveckla din pedagogiska verksamhet tillsammans med någon utanför verksamheten som kan bidra med nya perspektiv. Diskussionen sker avidentifierat för att skydda det enskilda barnets integritet.

Vi kan komma till er eller genomföra träffarna digitalt via Zoom eller Teams. Vilka som deltar i konsultationen från Ericastiftelsen varierar utifrån ärendets natur. Kontaktperson för insatsen är Katrin Rydberg.

Kostnad

Ericastiftelsen har ett avtal om idéburet  offentligt partnerskap med Region Stockholm och har inom detta avtal möjlighet att erbjuda konsultationer kostnadsfritt till verksamheter inom regionen. Insatsen omfattar  1-3 tillfällen om annat inte avtalas.

Utanför Stockholms-området är den ordinarie taxan 1500 kr (exkl. moms) per 45 minuter.

Intresseanmälan

Välkommen att höra av er till oss via formuläret nedan för att få veta mer. Vi tar kontakt för att diskutera förutsättningarna.

  • Ericastiftelsens integritetspolicy
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.