Samtalsgrupp Trans - Deltagruppen

Ericastiftelsen har inom ramen för ett samverkansavtal med Region Stockholm möjlighet att erbjuda samtalsgrupp för unga som är transpersoner, har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck.

Olika vårdaktörer och RFSL ungdom framför att det finns ett behov för denna grupp att i ett tryggt utrymme utanför vården gemensamt utforska erfarenheter, tankar och olika frågor.

Vi erbjuder därför en samtalsgrupp för dig som är 18-24 år gammal och antingen identifierar dig som transperson, har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska din könsidentitet och/eller könsuttryck. Vi vill skapa en trygg miljö där det går att sätta ord på både positiva och svåra tankar och upplevelser. I gruppen bestäms gemensamt vilka teman vi ska ägna oss åt.

Målgrupp: Du som är mellan 18-24 år och som är trans, har transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck.

Upplägg: 10 sessioner med 4-6 unga och 2 gruppledare. Deltagande är kostnadsfritt.

Start: Våren 2021, torsdagar kl 14:30-16:00

Var: Digitalt via Zoom

Inför start och efter avslut inbjuds du till ett individuellt informations- och uppföljningssamtal. Vi som håller i gruppen har båda erfarenhet av att möta transidentifikation och upplevelser av annan minoritetsstress.

Har du frågor?

Kontakta Camilla Halvarson eller Hanna Neikter via mejl.