Samtalsgrupp för unga transpersoner

Ericastiftelsen erbjuder en digital samtalsgrupp för unga som är transpersoner, har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck. Erbjudandet riktar sig nationellt.

Vi erbjuder en samtalsgrupp för dig som är 15–24 år gammal och antingen identifierar dig som transperson, har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska din könsidentitet och/eller könsuttryck.

I gruppen vill vi skapa en trygg miljö där det går att sätta ord på både positiva och svåra tankar och upplevelser. Vi bestämmer gemensamt vilka teman vi ska ägna oss åt.  

Inför start och efter avslut inbjuds du till ett individuellt digitalt informations- och uppföljningssamtal.  

Målgrupp: Du som är 15–24 år och som är trans, har transerfarenhet eller är i en process av att utforska din könsidentitet och/eller könsuttryck.  

Upplägg: Sammanlagt 9 träffar med 5–7 deltagare och 2 gruppledare . 

Start: Torsdagar 14:30-16:00 med start i mars

Var: Digitalt via Zoom 

Har du frågor: mejla susanna.billstrom@ericastiftelsen.se

Anmälan

Anmälan för vårterminen är nu stängd. Nästa grupp öppnar tidigast vårterminen 2023.