Praktiktjänstgöring för psykologkandidater

Varje termin finns det möjlighet för en psykologkandidat att göra sin praktiktjänstgöring om 15 veckor på Ericastiftelsen. Platserna tilldelas företrädesvis studerande vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och sökes via universitetet. Obs! Vårterminen 2021 utgår denna möjlighet på grund av pandemin.

Praktik för socionomstuderande

Vissa terminer finns det möjlighet för en socionomstuderande, socionomlinjen, att göra sin andra praktikperiod om 15 veckor på Ericastiftelsen.

PTP-tjänstgöring

Ericastiftelsen har som tradition att erbjuda PTP-tjänstgöring, en tjänst varje år. Tjänsten utannonseras då här på vår hemsida under våren.

Tjänsten är huvudsakligen förlagd till Ericastiftelsens kliniska verksamhet, omfattande behandling och utredningsarbete under handledning. PTP-psykologen har under cirka en tredjedel av tjänstgöringen arbetsuppgifter inom Ericastiftelsens metodutveckling och forskningsverksamhet. Det gäller främst databashantering, databearbetning och rapportering inom aktuella projekt.

Du som söker tjänsten ska ha en psykologexamen. Det är också önskvärt är erfarenhet av kliniskt arbete inom barn- och ungdomspsykiatri. Intresse av och erfarenheter från forskning och utvecklingsarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, initiativ- och samarbetsförmåga PTP-tjänsten omfattar heltidstjänstgöring under ett år.

Kontakt

Om du har frågor om praktik eller PTP-tjänstgöring, mejla till info@ericastiftelsen.se