Ericastiftelsens psykoterapeutprogram, 90 hp

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen och uppfyller Socialstyrelsens krav för psykoterapeutlegitimation. Den omfattar sex terminers halvtidsstudier. Teoriundervisningen är förlagd till Ericastiftelsen och patientarbetet sker i allmänhet på kursdeltagarnas arbetsplatser.

Undervisningen utgår från psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk erfarenhet. Fokus ligger på individualpsykoterapi med barn och ungdomar samt föräldraarbete. Ett längre utbildningsmoment ägnas åt tidsbegränsad och målfokuserad föräldra-barnpsykoterapi.

Utbildningen ger kunskaper som kan tillämpas även inom ett brett socialt och medicinskt vård- och behandlingsarbete, inom habilitering samt inom förskolan och skolans elevvård.

Utbildningen pågår under tre år med 50 % studietakt och omfattar 90 hp och ges som en sammanhållen utbildning.

Den schemalagda undervisningen koncentreras till en heldag per vecka. Antalet undervisningstimmar inom ramen för teoriundervisningen är cirka 500. I kursdagen ingår schemalagd handledning i grupp. Därutöver innehåller utbildningen moment av självstudier och kliniska uppgifter.

Föregående psykoterapeutprogram vid Ericastiftelsen var ackrediterat av Sveriges Psykologförbund som en för psykologer sammanhållen specialistutbildning. Arbete pågår nu för att ackreditera utbildningen som startar ht 2021.

Delkurser

 • Utvecklingsteori 12 hp
 • Psykopatologi och diagnostik 6 hp
 • Psykoterapeutisk teknik 27 hp
 • Organisation och samhälle 3 hp
 • Etik, juridik och genusfrågor 3 hp
 • Behandlingsforskning/examensarbete 24 hp
 • Psykoterapi under handledning 15 hp

Utbildningsplan

Ladda ned utbildningsplan för Ericastiftelsens Psykoterapeutprogram

Anmälan är stängd
 • Ubildningsstart:
  Nästa kursstart är planerad till HT 2023.
 • Ubildningsfart:
  50 %
 • Kostnad:
  5500 kr/termin