Ge barn och unga en framtid - testamentera till Ericastiftelsen

I livet kan allt hända och det är inte alltid vi kan förutse vad som kommer vår väg. För att du ska kunna vara säker på att din sista vilja uppfylls efter din död, måste du skriva ett testamente. Att skriva ett testamente kan vara motigt, det väcker mycket tankar och du tvingas ta ställning till saker som kan kännas obehagliga. Bara tanken på vår egen död kan kännas övermäktig.

Att skriva ett testamente försvåras också av att det finns juridiska aspekter att förhålla sig. Dina barn är, till exempel, alltid berättigade en viss arvslott och testamentet ska alltid skrivas under av två vittnen för att bli giltigt. Då kan det kännas tryggt att få lite stöd.

Ericastiftelsen kan i samarbete med Jurio erbjuda dig hjälp med att skriva ditt testamente digitalt – då blir du guidad genom en tydlig process. Om du väljer att donera valfri summa till Ericastiftelsen, blir hela testamentet kostnadsfritt.

Att donera till en välgörenhetsorganisation i sitt testamente är vanligt, många tänker att de vill lämna livet och göra något gott. Om du som testamenterar inte har några arvingar, kan det också kännas bättre att själv få välja, då kvarlåtenskapen annars går till Arvsfonden.

Då du testamenterar till Ericastiftelsen bidrar du till vårt arbete för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver. Vi använder gåvan i ditt testamente till att:

  • Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som inte omfattas av samhällets finansiering.
  • Att genomföra stöd-och behandlingsinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord, som inte omfattas av övrig finansiering.
  • Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
  • Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.
  • Forskning, innovation och utveckling av nya metoder som kommer barn och unga samt deras närstående till nytta.
  • Att skapa praktiska förutsättningar för alla ovanstående ändamål.

Hur mycket du testamenterar bestämmer du. Du kan välja mellan att testamentera en fast summa eller en procentsats av din kvarlåtenskap. Genom att skänka en gåva till Ericastiftelsen ger du barn och unga en framtid!

Så gör du

För att påbörja ditt testamente klickar du dig vidare till Jurios testamentessida.

Processen ser ut så här:

Process för Jurios testamentestjänst

Frågor?

Om du har frågor om Ericastiftelsen, om våra samarbeten eller om testamenten, tveka inte att kontakta oss. Hör av dig till Lovisa Sandberg, insamlingsansvarig, på telefon 08-402 17 69 eller e-post lovisa.sandberg@ericastiftelsen.se.

Observera att vi inte kan ge någon juridisk rådgivning, men vi kan hjälpa till att hänvisa till sådan kompetens bland våra samarbetspartners.