Interpersonal Psychotherapy – adolescent (IPT-A), distansutbildning, 15 hp

Fokus är på behandling av deprimerade tonåringar. Kursen syftar till teoretisk grundkunskap om IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurs ackreditering på A och B nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediteringsregler. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund.

IPT-A (Interpersonal psychotherapy for depressed adolescents, interpersonell psykoterapi för unga) är en evidensbaserad korttidsterapi för ungdomar i åldern 12-20 år. Målet i behandlingen är att lösa sociala och interpersonella problem i pågående relationer som kan kopplas till starten och vidmakthållandet av patientens symtom. Genom att förbättra sina kommunikationsfärdigheter lär sig patienten att bättre uttrycka sina förväntningar i relationer och känslor vid konflikter eller besvikelser. Isolering motverkas genom att hjälpa patienten att bygga upp och mer effektivt använda ett positivt, stödjande socialt nätverk. Interventionerna är tydliga, engagerande och bygger på praktiskt samarbete.

Kursen syftar till teoretisk grundkunskap och praktisk tillämpning av IPT-A och ger ackreditering på A- och B-nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediteringsregler, vilket innebär att kursdeltagaren efter två godkända utbildningsärenden blir ackrediterad IPT-A terapeut. Metoden är väl beforskad och har uppvisat ett starkt vetenskapligt stöd även vid flera andra kliniska tillstånd. I Sverige är IPT-A en av de metoder som Socialstyrelsen (2017) rekommenderar vid lindrig till måttlig depression för ungdomar.

Kursen ges för leg psykologer, leg psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi och vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna- samt ungdomsmottagningar och liknande.

Kursens upplägg

Utbildningen ges digitalt via webplattform och inkluderar föreläsningar, digital workshop i smågrupper, eget kliniskt arbete med distanshandledning i grupp. Kursen omfattar 5 teoridagar, handledning 45-60 min/vecka i 40 veckor samt 2 skriftliga examinationsuppgifter.

Kursledare och examinatorer:
Anna-Lena Edorsdotter, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare, D-nivå – IPT-A.
Hanna Hartleb, socionom, leg. psykoterapeut, handledare, D nivå – IPT-A.

Utbildningen är ackrediterad som två kurser inom Psykologförbundets specialistutbildning.

Ladda ned utbildningsplan (pdf).

Förkunskaper

Kursen ges för leg. psykologer, leg. psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi (f.d. steg I). Kursen vänder sig till personer som arbetar inom Hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna och Ungdoms-mottagning för att därmed kunna bedriva patientarbete under utbildning på ett säkert sätt.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Kursen genomförs på uppdrag av arbetsgivare. Landsting/regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan anmäla medarbetare till kursen. Kursen kostar 32.900 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur och ev. kostnader för utrustning för handledning via webbplattform tillkommer.

Utbildningen inleds med fyra seminariedagar på webplattform; 7/5, 21/5, 28/5 och 4/6 2021.

Omfattning

15 högskolepoäng, studietakt 25%.

Anmälan

Anmälan till IPT-A sker i två steg.
Steg 1: Skapa ett konto via länken nedan. Fyll i ansökningsformuläret under ”Mina sidor”.
Steg 2: Ladda ned och fyll i avtalsvillkoren och skicka per post till: Ericastiftelsen, Odengatan 9, 114 24 Stockholm och märk brevet med ”Ansökan IPT-A”. Ansökan anses komplett först när bilagan ”Avtal arbetsgivare” inkommit till Ericastiftelsen, dock Senast 7 dagar från att den digitala ansökan skickats in.

Avtal arbetsgivare IPT-A

Anmälan är nu stängd för nya sökande.