Interpersonal Psychotherapy – adolescent (IPT-A), 15 hp

Fokus är på behandling av deprimerade tonåringar. Kursen syftar till teoretisk grundkunskap om IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurs ackreditering på A och B nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediteringsregler. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund.

IPT-A (Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents) är en evidensbaserad korttidsterapi för ungdomar 12-20 år med depression (Mufson, 2011). Kursen syftar till teoretisk grundkunskap om IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurs ackreditering på A och B nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediterings-regler. Vilket innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringsregler i IPT-A, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT-A samt att kursdeltagaren efter 2 handledda och godkända ärenden blir ackrediterad IPT-A terapeut.

IPT är en korttidsterapi som under 1970-talet utarbetades av Gerald Klerman och Myrna Wiessman (Weissman, et.al., 2017) för behandling av depression. Metoden är väl beforskad och har uppvisat ett starkt vetenskapligt stöd, inte bara vid depression utan även vid flera andra tillstånd, exempelvis ätstörning, bipolärt syndrom och PTSD. Laura Mufson (1994) utformade IPT-A, en något modifierad form för ungdomar som i upprepade kontrollerade studier visat på mycket bra effekt. I flera länder är IPT-A förstahandsrekommendation för ungdomar med depression. I Sverige är IPT-A en av de metoder som Socialstyrelsen (2017) rekommenderar vid lindrig till måttlig depression för ungdomar.

Kursens innehåll och övergripande mål

Utbildningen inkluderar föreläsningar, workshop, eget kliniskt arbete med distanshandledning i grupp. Kursen omfattar 4 teoridagar, handledning 60 min/ vecka i 40 veckor samt skriftlig examinationsuppgift.

Kursdagarna kommer att hållas som föreläsningar varvat med diskussioner i stor och liten grupp och med kortare filmvinjetter. Genomgång av hur metoden utvecklats och teoretisk bas integreras med en översiktlig beskrivning av forskningsläget. Fördjupad genomgång ges av metodens delar samt övning sker genom rollspel. Innan handledningsstart vårterminen 2020 förväntas studenten ha läst kurslitteraturen.

Varje student ska planera för och genomföra 2 korttidsterapier med en ung person 12-20 år i enlighet med metoden. Grupphandledning ges via internet samt genom att handledaren lyssnar och ger feedback på tre audioinspelade terapisessioner för varje patient. Efter avslutad utbildning skall studenten ha förvärvat en förmåga att tillämpa IPT-A för behandling av ungdomar med depression genom: kunskap om historik, forskning, teoretisk ansats samt tekniker inom IPT-A.

Utbildningen är ackrediterad som två kurser inom Psykologförbundets specialistutbildning.

Krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till kursen

Kursen ges för leg. psykologer, leg. psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi (fd steg I). Kursen vänder sig till personer som arbetar inom Hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna och Ungdoms-mottagning för att därmed kunna bedriva patientarbete under utbildning på ett säkert sätt.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Kursen genomförs på uppdrag av arbetsgivare. Landsting/regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan anmäla medarbetare till kursen.

Omfattning

15 högskolepoäng, studietakt 25%.

Frågor och beställning

Kontakta Anna Norlén, rektor eller Thomas Lindgren, biträdande rektor.