Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

IPT (Interpersonal Psychotherapy) och IPT-A (Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents) är evidensbaserade metoder för korttidsterapi för vuxna (IPT) och tonåringar (IPT-A) med depression. IPT-A är en anpassning för tonåringar av IPT metoden.

Kursen syftar till att ge teoretisk grundkunskap om IPT/IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurscertifiering på A och B-nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens regler. Det innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring certifiering/ackreditering i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT/IPT-A samt att kursdeltagaren efter två handledda och godkända terapiärenden blir certifierad IPT/IPT-A terapeut. De kursdeltagare som kommer att arbeta med tonåringar arbetar med IPT-A och de som arbetar med unga vuxna arbetar med IPT under utbildningen.

IPT är en metod för korttidsterapi som under 1970-talet utarbetades av Gerald Klerman och Myrna Wiessman (Weissman, et.al., 2017) för behandling av depression. Metoden är väl beforskad och visar ett gott vetenskapligt stöd, inte bara vid depression utan även vid flera andra tillstånd, exempelvis ätstörning, bipolärt syndrom och PTSD. Laura Mufson (1994) utformade IPT-A, en något modifierad form för ungdomar som i upprepade kontrollerade studier visat på mycket bra effekt. I Sverige är IPT en av de metoder som Socialstyrelsen (2021) rekommenderar vid lindrig till måttlig depression för ungdomar och vuxna.

Ladda ned kursplan (pdf-format, öppnas i nytt fönster)

Kursens upplägg

Utbildningen ges som distansutbildning med ett fåtal sammankomster på Ericastiftelsen i Stockholm. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier, digitala workshops i smågrupper och eget kliniskt arbete med distanshandledning i grupp. Kursen omfattar sex teoridagar, handledning 45–60 min/vecka i 40 veckor samt två skriftliga examinationsuppgifter. Utbildningen innehåller genomgång av hur metoden utvecklats, den teoretiska basen och en översikt av forskningsläget. Fördjupad genomgång ges av metodens delar vilka illustreras med filmvinjetter, övning sker genom rollspel.

Kurslärare och examinatorer

Kurslärare är Karin Edholm, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi och IPT/IPT-A samt Anna-Lena Edorsdotter, leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och IPT/IPT-A.

Examinator och kursansvarig är Jan-Olov Karlsson, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, Ericastiftelsen.

Förkunskaper

Kursen ges för leg. psykologer, leg. psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi (f.d. steg I). Kursen vänder sig till personer som arbetar inom Hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna och Ungdomsmottagning för att därmed kunna bedriva patientarbete under utbildning på ett säkert sätt. Kursen är en specialistkurs för psykologer

Kursen ges som uppdragsutbildning. Det innebär att regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan anmäla medarbetare som har ovanstående kvalifikationer till kursen.

Information om kursen

Kursen genomförs på uppdrag av arbetsgivare. Landsting/regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan anmäla medarbetare till kursen. Kursen kostar 44500 kr exklusive moms. Kurslitteratur och ev. kostnader för utrustning för handledning via webbplattform tillkommer.

Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många anmälningar inkommer.

Omfattning

15 högskolepoäng, studietakt 25%.

Kurskrav

Obligatorisk närvaro (90 %) och aktivt deltagande vid utbildningsdagarna 3/5, 17/5, 24/5, 31/5 samt 6/12, 2024 och 13/6 2025. Deltagande (90 %) i grupphandledning under 40 tillfällen via webbplattform, 60 min en gång i veckan under höstterminen 2024 och vårterminen 2025. Handledning startar vecka 34, 2024 och vecka 3, 2025.

Anmälan

Det startar en ny kurs i november och anmälan öppnar i juni.