Interpersonal Psychotherapy – adolescent (IPT-A), 15 hp

Fokus är på behandling av deprimerade tonåringar. Kursen syftar till teoretisk grundkunskap om IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurs ackreditering på A och B nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediteringsregler. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund.

IPT-A (Interpersonal psychotherapy for depressed adolescents, interpersonell psykoterapi för unga) är en evidensbaserad korttidsterapi för ungdomar i åldern 12-20 år. Målet i behandlingen är att lösa sociala och interpersonella problem i pågående relationer som kan kopplas till starten och vidmakthållandet av patientens symtom. Genom att förbättra sina kommunikationsfärdigheter lär sig patienten att bättre uttrycka sina förväntningar i relationer och känslor vid konflikter eller besvikelser. Isolering motverkas genom att hjälpa patienten att bygga upp och mer effektivt använda ett positivt, stödjande socialt nätverk. Interventionerna är tydliga, engagerande och bygger på praktiskt samarbete.

Kursen syftar till teoretisk grundkunskap och praktisk tillämpning av IPT-A och ger ackreditering på A- och B-nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediteringsregler, vilket innebär att kursdeltagaren efter två godkända utbildningsärenden blir ackrediterad IPT-A terapeut. Metoden är väl beforskad och har uppvisat ett starkt vetenskapligt stöd även vid flera andra kliniska tillstånd. I Sverige är IPT-A en av de metoder som Socialstyrelsen (2017) rekommenderar vid lindrig till måttlig depression för ungdomar.
Kursen ges för leg psykologer, leg psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi och vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna- samt ungdomsmottagningar och liknande.

Kursen omfattar fyra teoridagar samt distanshandledning via webbplattform i grupp 60 min/vecka under 40 veckor. Utbildningen inkluderar föreläsningar, workshops och handledning. Fördjupad genomgång ges av metodens alla delar samt övning genom rollspel. Kursen förutsätter att kursdeltagaren har möjligheter att bedriva eget kliniskt arbete. Varje student ska planera inför och genomföra två korttidsterapier.

Ladda ned informationsblad (pdf).

Kursens upplägg

Kursen innefattar fyra teoridagar och handledning i grupp av två patientärenden, 60 min/vecka under två terminer. Under teoridagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, kortare filmvinjetter och rollspel. Handledningen genomförs på distans genom webbplattformen. Studietakt 25 %.

Kursledare och examinatorer:
Anna-Lena Edorsdotter, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare, D-nivå – IPT-A.
Hanna Hartleb, socionom, leg. psykoterapeut, handledare, D nivå – IPT-A.

Utbildningen är ackrediterad som två kurser inom Psykologförbundets specialistutbildning.

Ladda ned utbildningsplan (pdf).

Krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till kursen

Kursen ges för leg. psykologer, leg. psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi (f.d. steg I). Kursen vänder sig till personer som arbetar inom Hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna och Ungdoms-mottagning för att därmed kunna bedriva patientarbete under utbildning på ett säkert sätt.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Kursen genomförs på uppdrag av arbetsgivare. Landsting/regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan anmäla medarbetare till kursen. Kursen kostar 32.900 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur och ev. kostnader för utrustning för handledning via webbplattform tillkommer.

Kursen skulle startat i januari 2021, men på grund av de rådande omständigheterna gällande pandemin har vi beslutat att ge denna kursomgång på distans via webplattform. Det betyder att den planerade kursstarten skjuts upp till 7 maj 2021. Den teoretiska delen av utbildningen kommer alltså att ske via webplattform under maj månad 2021.

Omfattning

15 högskolepoäng, studietakt 25%.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 7 mars 2021.

Ladda ned anmälningsblankett (pdf).

Spara ner blanketten på din dator, fyll i, scanna och mejla den sedan till utbildning@ericastiftelsen.se eller posta till: Ericastiftelsen, Kurssekreterare IPT-A, Odengatan 9, 114 24 STOCKHOLM