Hit går dina gåvor

När du skänker en gåva till Ericastiftelsen använder vi den till att barn och unga ska få tillgång till stöd och behandling. Du gör det möjligt för fler barn och unga att få tillgång till hjälp och stöd, utifrån sina specifika förutsättningar.

Ericastiftelsen har en stark förankring i vårt idéburna arv, där vi verkat och fortfarande verkar som banbrytare vad gäller metodutveckling och innovation inom området barn, unga och psykisk hälsa sedan 1934.

En viktig del i Ericastiftelsens värdegrund är att kunna erbjuda insatser till barn och unga även när samhället inte erbjuder resurser eller när barn och unga av olika orsaker inte får den hjälp de behöver.

Att utforska nya horisonter och att erbjuda stöd och hjälp där samhällets resurser inte räcker till kräver nya, kreativa former av finansiering.

Ericastiftelsen är en så kallad icke vinstdrivande organisation, vilket innebär att ingen vinst utgår till externa ägare, utan allt överskott används till att utveckla verksamheten och ta emot fler barn och unga och verka för ändamålet barn och ungas psykiska hälsa.

Vi använder bland annat dina gåvor till:

 • Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som annars inte skulle haft råd och som inte fått tillgång till insatser via samhällets resurser
 • Att genomföra stöd-och behandlingsinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord, som inte omfattas av övrig finansiering.
 • Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
 • Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.
 • Forskning, innovation och utveckling av nya metoder som kommer barn och unga samt deras närstående till nytta.
 • Att skapa praktiska förutsättningar för alla ovanstående ändamål.

För att få en bild av vad våra insatser skulle kosta om de inte bekostades av gåvor och bidrag, kommer här några exempel:

 • En traumabehandling för ett litet barn i åldern 0 – 8 år skulle kosta minst 60 000 kr.
 • En krisstödsinsats efter ett genomfört självmord, motsvarande en dags arbete för en
  personal (inklusive administration) skulle kosta cirka 10 000 kr.
 • Ett besök på mottagningen skulle kosta cirka 1200 kr.

En liten del av alla insamlade medel går till insamlings- och administrationskostnader. På så sätt kan vi garantera att din gåva tas om hand på ett korrekt sätt, att vi kan erbjuda dig som givare bra service och att vi kan samla in fler gåvor till vårt ändamål.

Medlemskap i Giva Sverige – en kvalitetsstämpel för tryggt givande

Ericastiftelsen är medlemmar i Giva Sverige, Sveriges branschförening för insamlingsorganisationer. Det innebär att vi följer Giva Sveriges regler och kvalitetskod för säker styrning och att efterlevnaden granskas av revisor. Vi får också använda oss av Giva Sveriges märkning ”Tryggt givande”.

Frågor och kontakt

Om du har frågor om gåvor och givande eller har synpunkter eller önskamål, kontakta oss via mejladressen givarservice@ericastiftelsen.se eller ring till 08-402 17 60.