Hit går dina gåvor

När du skänker en gåva till Ericastiftelsen använder vi den till att stärka barn och ungas förmåga att leva ett värdigt liv. Du gör det möjligt för fler barn och unga att få tillgång till hjälp och stöd, utifrån sina specifika förutsättningar.

Ericastiftelsen har gett barn och unga hjälp och stöd sedan 1934. När du ger en gåva till oss, investerar du inte bara i en bättre framtid för enskilda barn och ungdomar, du investerar även i en trygg och erfaren verksamhet med hög kompetens.

Ericastiftelsen är en så kallad icke vinstdrivande organisation, vilket innebär att ingen vinst utgår till externa ägare, utan allt överskott används till att utveckla verksamheten och ta emot fler barn och unga och verka för ändamålet barn och ungas psykiska hälsa. Vi är särskilt inriktade mot barn och trauma.

Vi använder bland annat dina gåvor till:

  • Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som annars inte skulle haft råd.
  • Att genomföra stödinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord.
  • Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
  • Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.

Ericastiftelsen hade fram till 2018 ett vårdavtal med Region Stockholm. Regionen gjorde då en tolkning av lagen om offentlig upphandling som fick till följd att alla avtal med ideella aktörer sades upp. Därför finansieras ovanstående ändamål från och med 2019 helt med gåvor och bidrag. Vår övriga verksamhet, såsom högskola, forskning och psykossocialt stöd, har andra modeller för finansiering.

En liten del av alla insamlade medel går till insamlings- och administrationskostnader. På så sätt kan vi garantera att din gåva tas om hand på ett korrekt sätt, att vi kan erbjuda dig som givare bra service och att vi kan samla in fler gåvor till vårt ändamål.

Frågor och kontakt

Om du har frågor om gåvor och givande eller har synpunkter eller önskamål, kontakta oss via mejladressen givarservice@ericastiftelsen.se eller ring till 08-402 17 60.

Bild på nalle och pojke