Om Ericastiftelsen

Ericastiftelsen har behandlingsverksamhet, högskoleutbildning och forskning i samma hus. Det är unikt.

Målet med Ericastiftelsens verksamhet är att hjälpa barn och unga människor att må bättre och att stärka barn och ungas förmåga att leva ett värdigt liv. Eller som Hanna Bratt, Ericastiftelsens grundare uttryckte det: att plocka upp illa medfarna små vandrare på livets stora färdestråk.

Vi som arbetar här är psykologer, psykoterapeuter, socionomer, pedagoger och psykiatriker med lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Vi tar emot personer mellan 0 till 24 år.

Vi arbetar på uppdrag av regionen och staten

Ericstiftelsen är icke vinstdrivande och arbetar på uppdrag från Region Stockholm och svenska staten. Vi är religiöst och politiskt obundna.

Behandling, forskning och högskola i samma hus

Vår verksamhet är unik genom att vi har behandling, högskoleutbildning och forskning i samma hus. Det hjälper oss att utvecklas och lära av varandra. Det är viktigt för att se till att det vi gör för barn och unga alltid håller så bra kvalitet som möjligt/fungerar så bra som möjligt.

Ericastiftelsens verksamhet består av tre delar:

Stöd och behandling

I samverkan med Region Stockholm erbjuder vi stöd och behandling för barn, ungdomar och deras familjer. Överenskommelsen innebär att Ericastiftelsen och Regionen i partnerskap ska utveckla arbetssätt att bättre stödja barn och unga i komplexa situationer som riskera att hamna i gråzon mellan till exempel psykiatri och socialtjänst eller andra insatser. Genom avtal med andra vårdgivare i regionen kan vi erbjuda stöd, vård och behandling av olika slag.

Högskoleutbildning

Ericastiftelsen är en av fyra institutioner i landet som är godkända av staten för att bedriva utbildning som leder fram till psykoterapeutexamen med inriktning på barn och unga. Vi erbjuder även närliggande utbildningar för yrkesverksamma i hela landet. Uppdragsutbildningar som bekostas av arbetsgivare anordnas av oss självständigt och i samarbete med andra lärosäten.

Forskning

Forskning och metodutveckling sker integrerat i verksamheten, såväl självständigt som i samarbete med andra lärosäten och organisationer i Sverige och internationellt. Utbildningen och den (kliniskt inriktade) behandlingsinriktade verksamheten är integrerad med Ericastiftelsens forskning och metodutveckling. Det betyder att vi hela tiden aktivt strävar efter att förbättra de insatser (den hjälp?) vi lär ut och arbetar med.

Vår metod – mötet i fokus

I vårt arbete är mötet i fokus. Vi vill lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv på helheten i sin tillvaro. Både på det som är svårt och det som fungerar.