Tillgänglighet för Ericastiftelsens webbsida

Ericastiftelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Ericastiftelsens webbsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Ericastiftelsens webbsida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 11 oktober 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Ericastiftelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns fortfarande en del dokument i pdf-format som inte har anpassats för tillgänglighet. Dessa kommer dock bytas ut i takt med att utbildningarna förbereds och startar. Alla dokument beräknas vara utbytta till 2022-10-11.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Ericastiftelsens webbsida.

Senaste bedömningen gjordes den 11 oktober 2021.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Webbplatsen publicerades den 11 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 oktober 2021.

Tillgänglighet

Har du problem med tillgänglighet på Ericastiftelsens hemsida? Då kan du höra av dig till oss anonymt via nedanstående formulär. Om du inte vill vara anonym, rekommenderar vi att du hör av dig till info@ericastiftelsen.se, så att vi kan svara på din fråga eller uppdatera dig om eventuella anpassningar.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.