Ericastiftelsens arbete med tillgänglighet är pågående. Tillgänglighetsredogörelse kommer att publiceras här i början av sommaren 2021.

Om du har synpunkter på tillgängligheten på Ericastiftelsens hemsida, mejla info@ericastiftelsen.se.