Ericastiftelsen är en organisation med flera verksamhetsben som har det gemensamma målet att alla barn och unga ska få får det stöd de behöver för att leva ett bra liv. För att vara säkra på att våra aktiviteter har avsedd nytta, utvärderar vi och mäter enligt en så kallad förändringsteori (Theory of Change). Varje år sammanställer i en effektrapport med föregående års resultat, lärdomar och utmaningar.

Effektrapportering

Ericastiftelsen är en så kallad komplex eller hybrid organisation. Det innebär att vi gör flera saker för att uppnå vårt mål, att vi har har flera olika verksamhetsben: primärt behandling, utbildning och forskning. Därför arbetar vi med flera olika förändringsteorier som verktyg för kontinuerlig utveckling.

Vi har arbetat med effektrapportering sedan 2021 och är fortfarande i början på vår effektresa. Det är och har varit ett stort arbete för oss, inte bara i form av förändrade arbetssätt, utan också för att vi inom datainsamling och analys av data behöver navigera områden såsom patientsekretess, hälso- och sjukvårdslagen och krav på medicintekniska verktyg, med mera. Det är inte alltid lätt att hitta rätt systemstöd, till en kostnad som går att motivera.

Vi tar försiktiga steg framåt och har insett nyttan av att använda förändringsteorin för att utveckla verksamheter och nya metoder, inte bara att rapportera dem.

Detaljerna om vårt arbete kan du läsa mer om i våra årliga effektrapporter, som du finner nedan.

Ericastiftelsens effektrapport 2023
Ericastiftelsens effektrapport 2022
Ericastiftelsens effektrapport 2021

Så här arbetar vi med de globala målen

Vår målsättning är att arbeta med och att rapportera på de globala målen i vårt arbete. Här är en liten överblick över hur vårt arbete och de globala målen går hand i hand idag:

Infografik över de globala målen

Kontakt

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med effektrapportering och de globala målen, kontakta Lovisa Sandberg på lovisa.sandberg@ericastiftelsen.se eller 08-4021760 (växel).