Till dig som arbetar med familjehem

Under hösten 2021 erbjuder Ericastiftelsen en stödjande gruppinsats under åtta tillfällen för barn som bor i familjehem. Parallellt med barngruppen träffas familjehemmets vuxna ihop med familjens familjehemssekreterare.

Många barn som placeras i familjehem har varit med om svåra påfrestningar och har traumatiska erfarenheter med sig. De tillhör en extra utsatt grupp med ökad risk för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa. Ofta visar sig barns negativa erfarenheter i form av symptom och beteende som kan vara utmanande i relation till barnet. Forskning visar att barn i familjehem har större möjligheter till att återhämta sig när vuxna i deras vardag har kunskap om påfrestningar, stress och trauma och kan bemöta barnet på ett traumamedvetet sätt som stödjer barnets hälsa och utveckling. 

Under hösten 2021 erbjuder Ericastiftelsen en stödjande gruppinsats under åtta tillfällen för barn som bor i familjehem. Gruppträffarna har ett stödjande syfte och en viktig del är att få träffa andra barn som kan ha liknande erfarenheter av att vara placerad i familjehem. Vi använder oss av lek, samtal, skapande och film i träffarna.  

Parallellt med barngruppen träffas familjehemmets vuxna ihop med familjens familjehemssekreterare. Varje tillfälle har ett förutbestämt tema. Syftet är att öka kunskapen om konsekvenser av stress och trauma liksom hur bemöta barn i vardagen utifrån ett traumamedvetet förhållningssätt. Gruppen syftar även till att stärka nätverket kring varje enskilt barn och ge tillfälle till att diskutera och utbyta erfarenheter mellan vuxna.  

Erfarna specialpedagoger, socionomer och psykologer från Ericastiftelsen leder båda grupperna. 

Hur? Familjehemssekreterare som har familjehem med placerade barn i åldern 5 – 12 år som vill, kan och har behov fyller i ansökningsformuläret nedan, senast den 13 augusti. I mitten av augusti återkopplar vi genom att ringa upp familjehemssekreteraren för att höra mer om familjen och förutsättningar för att delta i insatsen. Gruppen kommer att sättas ihop med ca 6 barn i närliggande ålder. De barn som inte får plats i denna grupp har möjlighet att stå på väntelista.  

När? Start hösten 2021. Barn- och vuxengrupperna träffas parallellt på samma tid vid åtta tillfällen à 2 timmar, tisdagar kl. 14 – 16 med start i vecka 41. Starten kan komma att flyttas fram beroende av rekommendationer kopplade till Covid-pandemin.  

Efter de åtta gruppträffarna följer fyra konsultationstillfällen á 1h utifrån det traumamedvetna förhållningssättet där de vuxna (familjehem + familjehemssekreterare) kring varje barn deltar. Dessa tillfällen sker med ett par veckors mellanrum på tisdagar, med start tisdag vecka 50.  

Var? Ericastiftelsens lokaler, Odengatan 8 och 9. 

Kostnad? Insatsen är kostnadsfri som en del av Ericastiftelsens avtal med Region Stockholm. 

Varmt välkomna med er ansökan! 

  • Kontaktperson

  • Om barnet

  • Om familjehemmet

  • Ericastiftelsens integritetspolicy