Till dig som arbetar med familjehem

Ericastiftelsen och Rädda Barnen erbjuder hösten 2020 träffar om traumamedveten omsorg för familjehemsföräldrar (TMO-F) och deras placerade barn samt familjehemssekreterare. Vi träffas åtta tillfällen i grupp - en grupp för barn i yngre skolåldern, 6-11 år, och en för familjehemsföräldrarna tillsammans med familjehemssekreterare.

Många barn som placeras i familjehem har utsatts för svåra påfrestningar och traumatiska erfarenheter. De tillhör en särskilt utsatt grupp med ökad risk för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa. Ibland visar sig barns svårigheter i form av symptom och beteenden som är krävande för de vuxna runt barnet att förstå och möta. Forskning och erfarenhet visar att barn i familjehem har större möjligheter att återhämta sig när vuxna i deras vardag har kunskap om påfrestningar, stress och trauma och kan bemöta barnet på ett traumamedvetet sätt som stödjer barnets hälsa och utveckling konstruktivt.

Barngruppen har ett stödjande och psykoedukativt syfte. Vi vill hjälpa barnen att bättre förstå och kunna hantera sina känslor, beteenden och relationer vid stress och oro. En viktig del är att träffa andra barn som kan ha liknande erfarenheter. Varje tillfälle har ett bestämt tema. Vi använder aktiviteter som lek, skapande och samtal i gruppen.

Syftet med vuxenträffarna är att öka kunskapen om traumatiska påfrestningar och dess konsekvenser för barns utveckling och hälsa, och med det stärka vuxna i att traumamedvetet och utvecklingsstödjande möta sina barn. Ytterligare ett syfte är att öka samarbetet mellan viktiga vuxna och att förstå betydelsen av att samtidigt värna sin egen hälsa för att kunna vara ett hållbart stöd för barn i utsatta situationer.

Anmälan

Gruppen hösten 2020 är fullsatt och tar inte emot fler deltagare. Nya omgångar av TMO-F utannonseras här på hemsidan, i våra sociala kanaler samt via vårt nyhetsbrev. Se länkar nedan.