Till dig inom Socialtjänsten som arbetar med familjehem

Ericastiftelsen erbjuder under våren 2023 en kostnadsfri grupp för familjehemsplacerade barn, deras familjehemsföräldrar samt familjehemssekreterare.

Många barn som placeras i familjehem har varit med om svåra påfrestningar och bär på traumatiska erfarenheter. De tillhör en särskilt utsatt grupp med ökad risk för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa. Ibland visar sig barns svårigheter i form av symptom och beteenden som är krävande för de vuxna runt barnet att förstå och bemöta.

Forskning och erfarenhet visar att barn i familjehem har större möjligheter att återhämta sig när vuxna i deras vardag har kunskap om påfrestningar, stress och trauma och kan bemöta barnet på ett traumamedvetet sätt.

Om grupperna

Vi träffas åtta tillfällen i grupp. En grupp för barn mellan 6-11 år och en grupp för familjehemsföräldrarna tillsammans med familjehemssekreterare. Grupperna hålls av psykologer, socionomer och specialpedagoger och är kostnadsfria inom Region Stockholm.

Barngruppen har ett stödjande och psykoedukativt syfte. Vi vill hjälpa barnen att bättre förstå och kunna hantera sina känslor, beteenden och reaktioner vid stress och oro. En viktig del är att träffa andra barn med liknande erfarenheter. Varje tillfälle har ett bestämt tema och vi använder aktiviteter som lek, skapande och samtal i gruppen.

Syftet med vuxenträffarna är att öka kunskapen om traumatiska påfrestningar och dess konsekvenser för barns utveckling och hälsa samt att stärka vuxna i att bemöta sina barn på ett traumamedvetet och utvecklingsstödjande sätt. Ett ytterligare syfte är att deltagarna ska förstå betydelsen av att värna sin egen hälsa för att kunna vara ett hållbart stöd och att öka samarbetet mellan de vuxna i barnets närhet.

När? Både barn- och vuxengruppen träffas vid åtta tillfällen under våren 2023. Träffarna äger rum på tisdagar kl. 13:30-15:30. Under hösten 2023 erbjuds även ett par uppföljande träffar med konsultativt stöd.

Var? Ericastiftelsens lokaler, Odengatan 8 och 9.

Kostnad? Insatsen finansieras av Region Stockholm och är kostnadsfri.

Information och anmälan

Har ni frågor om insatsen, kontakta gärna Anders Schiöler på anders.schioler@ericastiftelsen.se eller Suzanne Jackson, suzanne.jackson@ericastiftelsen.se. Till dessa kan ni även anmäla intresse för insatsen, då det just nu finns platser kvar.