Ericastiftelsen säljer boken DC:0–5 Diagnostisk klassificering av psykisk hälsa och utvecklingsavvikelser under spädbarnsålder och tidig barndom. Boken kostar 625 kr inklusive frakt men exklusive moms. 

Beställ boken direkt

Ericastiftelsen anordnar även uppdragsutbildningar om diagnostisk klassificering. Läs mer om kursen Diagnostisk Klassificering 0-5.

Om boken DC:0–5

DC:0–5 Diagnostisk klassificering av psykisk hälsa och utvecklingsavvikelser under spädbarnsålder och tidig barndom är en manual för diagnostisering av psykisk hälsa i tidig barndom. Boken kombinerar den bästa tillgängliga generella kunskapen från forskning och klinisk praktik och den bästa tillgängliga kunskapen om späda och små barns utveckling. Vid klassificering av de yngsta barnens psykiska tillstånd är DC:0–5 ett viktigt supplement till de ordinarie diagnossystemen ICD och DSM.

Diagnostiseringssystemet är indelat i fem axlar som motsvaras av bokens upplägg.  För kliniker är detta ett användbart tillvägagångssätt för att klassificera all relevant information om barnet:

  • Axel I: Kliniska störningar
  • Axel II: Relationell kontext
  • Axel III: Fysiska hälsotillstånd och överväganden
  • Axel IV: Psykosociala stressfaktorer
  • Axel V: Utvecklingskompetens

DC-systemet användes av enstaka enheter under slutet av 1990-talet men började användas mer aktivt i Sverige efter millennieskiftet. Denna utgåva av DC:0-5 på svenska bygger vidare på arbetet med översättningen och implementeringen av DC:0-3R, publicerad i Sverige 2013. Små barn behöver snabba insatser och DC:0-5 är ett ovärderligt hjälpmedel för både kliniker och forskare vid bedömning av psykiska svårigheter samt planering och utvärdering av insatser för små barn.

Översatt till svenska av Catarina Furmark, leg psykolog.

Boken DC:0-5 framsida

Beställ DC:0-5

Om du har frågor om boken och beställning av denna, hör av dig till Mikaela Cavonius, mikaela.cavonius@ericastiftelsen.se eller ring 08-4021760 (växel).

Vår skickar vanligtvis boken inom 2 vardagar, med undantag för sommarperioden 20 juni-19 augusti, då vi inte har möjlighet att göra några utskick. Du kan fortfarande lägga beställningar, men böckerna skickas då tidigast 15 augusti.