Ericastiftelsens telefonmottagning

Vi har en telefonmottagning där vi erbjuder råd och stöd. Vi ger vägledning om var du/ni kan vända er om insatsen du/ni behöver inte erbjuds vid Ericastiftelsen. Vi tar emot patienter på remiss från de vårdcentraler vi har avtal med inom ramen för första linjen.

Telefonnummer: 08-402 17 60, välj alternativet ”Telefonmottagning” i röstmenyn.

Öppettider för telefonmottagningen:

Måndag 11:00 – 11:45
Tisdag 10:00 – 10:45
Onsdag 10:00 – 10:45
Fredag 10:00 – 10:45

Telefonmottagningen har uppehåll under sommaren. Sista mottagningstiden för terminen är onsdag 12/6.