Om psykoterapi

Psykoterapi är en behandling för att minska svåra känslor som ångest, nedstämdhet och oro. Man kan också gå i psykoterapi för att klara av att leva med svåra och smärtsamma känslor och upplevelser. Eller för att bättre förstå sig själv och sina känslor i relation till andra människor.

Hur går det till?

Psykoterapi innebär att man träffar en psykoterapeut regelbundet, ungefär en gång i veckan, under en kortare eller längre tid. Hur träffarna går till beror på ålder och vilken typ av problem det är fråga om. Träffarna kan bestå av samtal eller andra typer av uttryck som att leka och rita bilder. När yngre barn går i psykoterapi hos oss har vi även alltid träffar med föräldrar eller vårdnadshavare. De minsta barnen träffar ofta psykoterapeuten tillsammans med vårdnadshavare.

Psykoterapi – en trygg plats

Psykoterapin ska vara en plats där man känner sig trygg. Där man känner sig fri att uttrycka sig precis som man vill – om vad man vill. Där ens tankar och känslor tas emot med intresse, kunskap och erfarenhet.

Målet med psykoterapin

Målet är att må bättre. Att orka upp ur sängen på morgonen. Att komma iväg till skolan. Att få vardagen att fungera. Att äta och sova tillräckligt. Att ha det bättre tillsammans med andra. Att sluta skada sig själv. Målet kan också vara att upptäcka andra sätt att tänka och känna sig. Att få nya idéer om hur livet kan vara.

Psykoterapi är ett samarbete

Psykoterapin är en terapiform där barnet eller ungdomen hittar och prövar lösningar tillsammans med psykoterapeuten. Ofta är de vuxna som finns i vardagen också med och prövar sig fram för att lösa problem. På så sätt kan man säga att stödet eller behandlingen är ett samarbete.

08-402 17 60

Mejl: info@ericastiftelsen.se
Observera att vi inte tar emot information om patientärenden via e-post, på grund av sekretesskäl.

Tel: 08-402 17 60 (växel)
Stöd och behandling: ring vår telefonmottagning