Hur vi jobbar

Barn och unga kommer till oss med olika slags svårigheter. Det kan vara nedstämdhet, ångest eller oro. Det kan också vara ilska eller sorg.  Det kan vara ensamhet, problem hemma eller att något jobbigt har hänt. Här beskriver vi lite närmre vad behandling kan vara och vilka metoder vi använder oss av.

Hur och vem kontaktar oss?

Barn och unga kan själva höra av sig genom att ringa till oss. Det är också vanligt att någon närstående vuxen tar första kontakten. Det kan vara en förälder, lärare, socialsekreterare  eller läkare. Den som hör av sig får berätta om situationen och sen pratar vi om hur det är bäst att gå vidare. Ofta föreslår vi ett möte på Ericastiftelsen. Om vi bedömer att vi inte kan hjälpa till så försöker vi att ge råd och hänvisa till en annan vårdgivare.

Vi lyssnar och försöker förstå

Att man mår dåligt kan bero på många olika saker. Vi utgår från barnets eller ungdomens egna ord, uttryck och upplevelser. Vi lyssnar och försöker förstå. Vi kan också träffa föräldrar, lärare, socialsekreterare eller andra viktiga personer. Vilket slags stöd eller behandling som behövs beror helt på situationen och personen som söker hjälp. Vi som arbetar på Ericastiftelsen är bl.a. psykologer, psykoterapeuter, socionomer och specialpedagoger.

Hur länge pågår behandlingen?

Vi vill ge barn och unga som kommer till oss tid och lugn och ro. Oftast träffas vi under en termin eller två. Ibland sträcker sig en kontakt över flera år. Ibland räcker det med att vi träffar barnets eller ungdomens föräldrar och andra vuxna.

Behandlingsformer

Vi anpassar alltid vårt stöd och behandling efter barnets eller ungdomens situation. För vissa barn och unga passar det att ingå i någon av våra etablerade behandlingsformer. För andra hittar vi unika lösningar som passar just dem. Här följer en kort beskrivning av några av de behandlingsformer vi arbetar med:

Child-Parent-Psychotherapy, CPP.
Ålder: 0-6 år

CPP är en evidensbaserad behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Metoden är speciellt avsedd för barn som varit med om svåra händelser, som olika former av våld och övergrepp. En svår händelse kan också vara att barnet förlorat en närstående eller har varit med om en olycka, katastrof eller flykt.

Mentaliseringsbaserad psykoterapi, MBTC.
Ålder: 5-11 år.

Mentaliseringsbaserad psykoterapi, MBTC, är en metod för att bättre lära känna sig själv och förstå sina egna och andras känslor. Under terapin lär man sig bland annat om hur handlingar, vad vi gör, hänger ihop med våra tankar och känslor. Målet är att hitta en större trygghet och göra världen och livet tillsammans med andra lite lättare att förstå sig på. Behandlingen omfattar vanligen 12 träffar för barnet och lika många för de vuxna.

Psykoterapi för unga
Ålder: 13-24 år

För unga erbjuder vi både korttidsterapi och längre psykoterapi. Vid behov finns stöd och samtalskontakt med föräldrar som har barn som går i terapi.

Föräldrasamtal
Föräldrar eller andra närstående kan söka hjälp för barn i alla åldrar och få råd och stöd för egen del i föräldrarollen.