Sök behandling

Vi kan erbjuda behandling, psykoterapi och psykosocialt stöd till barn och unga med psykisk ohälsa. Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0-24 år samt föräldrar. Vilken behandlingsform som blir aktuell beror på situation och problematik, varför du måste kontakta vår telefonmottagning för att söka till oss.

Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till En väg in, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-123 669 00 (för mer information se www.bup.se). Du som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-123 492 00.

Kontakt

Sök råd och stöd hos oss genom att ringa till oss på telefontiderna i vår telefonmottagning. Under telefonsamtalet bedömer vi om vi kan erbjuda behandling annars ger vi vägledning om var du/ni kan vända er om insatsen du/ni behöver inte erbjuds vid Ericastiftelsen.

Läs mer om telefonmottagningen