Sök behandling

Vi kan erbjuda behandling, psykoterapi och psykosocialt stöd till barn och unga med psykisk ohälsa. Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0-24 år samt föräldrar. Vilken behandlingsform som blir aktuell beror på situation och problematik, varför du måste kontakta vår telefonmottagning för att söka till oss.

Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-616 69 00 (för mer information se www.bup.se). Du som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-123 492 00.

Kontakt

Sök behandling hos oss genom att ringa till oss på telefontiderna i vår telefonmottagning. För tillfället har vi framför allt möjlighet att ge konsultativt stöd via telefon och har begränsade möjligheter att emot nya patienter.

Vi ger även vägledning och råd på telefon och kan vid behov hänvisa till andra instanser om vi bedömer att den insats du/ni behöver inte erbjuds vid Ericastiftelsen.

Observera att vi inte tar emot information om patientärenden via e-post, på grund av sekretesskäl.

 

08-402 17 60

Telefontider för mottagningen:

Måndag  11:00 – 11:45,  0-24 år
Tisdag  13:00 – 13:45,  0-24 år
Onsdag  11:00 – 11:45,  0-24 år
Fredag  13:00 – 13:45,  0-24 år

Obs! För tillfället har vi framför allt möjlighet att ge konsultativt stöd via telefon och har begränsade möjligheter att ta  emot nya patienter. Sista telefontiden för terminen är 16/6.