Sök behandling

Vi kan erbjuda behandling, psykoterapi och psykosocialt stöd till barn och unga med psykisk ohälsa. Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0-24 år samt föräldrar. Vilken behandlingsform som blir aktuell beror på situation och problematik, varför du måste kontakta vår telefonmottagning för att söka till oss.

Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till En väg in, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-616 69 00 (för mer information se www.bup.se). Du som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-123 492 00.

Kontakt

Sök råd och stöd hos oss genom att ringa till oss på telefontiderna i vår telefonmottagning. Under telefonsamtalet bedömer vi om vi kan erbjuda behandling annars ger vi vägledning om var du/ni kan vända er om insatsen du/ni behöver inte erbjuds vid Ericastiftelsen.

Observera att vi inte tar emot information om patientärenden via e-post, på grund av sekretesskäl.

 

08-402 17 60

Telefontider för mottagningen:

Måndag  11:00 – 11:45,  0-24 år
Tisdag  10:30 – 11:15,  0-24 år
Onsdag  09:00 – 09:45,  0-24 år
Fredag  11:00 – 11:45,  0-24 år

Just nu har vi möjlighet att ta emot barn mellan 5-8 år för psykoterapeutisk behandling, i vår utbildningsmottagning.