Barnpsykologisk bedömning - integrativ bedömning med fokus på socioemotionell utveckling och funktion 7,5 hp

Kursen vänder sig till leg. psykologer som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter avseende bedömning av barns socioemotionella utveckling och fungerande.

Det finns behov av att integrera utvecklingspsykologisk kunskap grundad i forskning och teorier om anknytning, mentalisering och traumatiska påfrestningar i arbete med barnpsykologiska utredningar.

Vid komplexa frågeställningar med fokus på neuropsykologiska och neuropsykiatriska aspekter är ett brett och integrerat fokus särskilt angeläget.

I kursen ingår seminarier och föreläsningar samt handledning på barnpsykologiskt bedömningsarbete som görs på den egna arbetsplatsen.

Utbildningsplan

Här kan du läsa utbildningsplanen (pdf)

Kontakt och information

Inga kursstarter finns inplanerade för tillfället. När kursen blir aktuell igen uppdaterar vi information här på hemsidan samt meddelar via vårt nyhetsbrev (som du kan prenumerera på nedan).