Handledar- och lärarutbildning, 45 hp

Ericastiftelsens handledar- och lärarutbildning är en fördjupningsutbildning efter psykoterapeutexamen.

Utbildningen vänder sig främst till barn- ungdoms- och vuxenpsykoterapeuter verksamma vid kliniska institutioner.

Syftet är att på psykodynamisk grund förmedla kvalificerad kunskap som gör de studerande kompetenta att handleda inom  psykoterapeututbildningar liksom att ge handledning och konsultation inom psykiatri och annan behandlingsverksamhet. Utbildningen skall också förmedla kunskaper om lärarrollen och högskolepedagogik med inriktning på psykoterapiutbildning och närliggande utbildningar.

I utbildningen ingår teoretisk undervisning om bland annat handledningsmetodik, upprättande av kontrakt och ramar för handledning, ansvarsfrågor, fördjupning av teoretiska begrepp, analys av grupprocesser samt pedagogiken i psykoterapiutbildning. Vid sidan av den teoretiska undervisningen har varje kursdeltagare minst ett handledningsärende löpande samt handledning på det egna handledningsärendet i grupp. Ett betydelsefullt moment är den sammanfattning av handledningsprocessen som varje kursdeltagare presenterar i gruppen, under andra utbildningsåret.

Utbildningen omfattar fyra terminer och har tolv platser. Seminarier och handledning är förlagda till torsdagar kl 13.30-17.00.

Behörighet

För utbildningen krävs psykoterapeutlegitimation och minst två års psykoterapeutisk verksamhet efter legitimation.

Utbildningsplan

Ladda ned fullständig utbildningsplan.

Anmälan är stängd
 • Ansök senast:
  Sista ansökningsdag var 7 mars 2021
 • Kontaktperson:
  Jan-Olov Karlsson
 • Studietakt
  37.5%
 • Var:
  Odengatan 9 , 11424 Stockholm
 • Kostnad:
  Administrativavgift 5000 kr per termin