Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn är en terapiform som utvecklats för barn i åldrarna 5-11 år.

Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal. Behandlingen innefattar vanligen 12 terapitillfällen för barnet och lika många samtal för föräldrarna. Barnbehandlingen och föräldrasamtalen kan ske parallellt med en barnterapeut och med en föräldraterapeut, alternativt kan en terapeut ha både behandlingskontakten med barnet och med föräldrarna.

Utbildningen på 20 hp sträcker sig knappt 1,5 termin, c:a 6 månader. I utbildningen ingår seminarier, workshops, handledning i grupp samt självstudier av kurslitteratur. Examinationen innebär dels en skriftlig examinationsuppgift och dels en skriftlig redogörelse för det handledda terapiarbetet. Time-Limited MBT-C är en högskoleutbildning och en administrativ avgift på 4 000 kr tas ut. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och viss litteratur.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer. De psykologer som vill använda sig av kursen i sin specialistutbildning får en ytterligare skriftlig examinationsuppgift avseende en fördjupad bedömning inför behandling med tidsbegränsad MBT-C.

Behörighet

Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande.

Då ett kursmoment innebär att bedriva denna terapiform under handledning ska det för kursdeltagarna vara möjligt att göra detta på sin arbetsplats. För att kunna arbeta som barnterapeut med utbildningsärendet, krävs tidigare erfarenhet av att ha arbetat psykoterapeutiskt med barn.

Kursplan

Ladda ned kursplan (pdf)

Kontakt och information

Inga kursstarter finns inplanerade för tillfället. När kursen blir aktuell igen uppdaterar vi information här på hemsidan samt meddelar via vårt nyhetsbrev (som du kan prenumerera på nedan).