Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 15 hp

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn är en terapiform som utvecklats för barn i åldrarna 5-11 år.

Kursen är uppdelad i två delkurser:

  1. Introduktion – Teori och metodik 5 hp
  2. Fördjupning – Handledning på MBT-C-ärende, 10 hp

Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal. Terapin består vanligen av 12 terapitillfällen för barnet och lika många samtal för föräldrarna. Barnbehandlingen och föräldrasamtalen kan ske parallellt med en barnterapeut och med en föräldraterapeut, alternativt kan en terapeut ha både behandlingskontakten med barnet och med föräldrarna.

Introduktionskursen omfattar 4 dagars teoriundervisning i seminarieform samt självstudier av kurslitteratur. För den som önskar finns möjlighet att gå den uppföljande fördjupningsdelen som innebär handledning i metoden vid sammanlagt 14 halvdagar. De båda delkurserna examineras skriftligt var för sig.

Tillsammans är de båda delkurserna ackrediterade som specialistkurser för psykologer, 2 fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi samt klinisk barn och unga. De psykologer som vill använda sig av kurserna i sin specialistutbildning examineras, utöver övriga examinationsuppgifter, specifikt för detta.

Administrativ avgift för Introduktionskursen är 2000 kr och för båda delkurserna 6000 kr.

Behörighet

Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar. För behörighet till fördjupningsdelen krävs erfarenhet av att arbeta psykoterapeutiskt med barn och föräldrar samt möjlighet att under kursen arbeta med ett metoden inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande.

Kursplan

Kursplan MBT-C

Kontakt och information

Kursledare är Jan-Olov Karlsson, janolov.karlsson@ericastiftelsen.se.

Ansökan

Det är inte är fastställt när kursen kommer att ges nästa gång. Håll utkik på denna sida för uppdateringar gällande ansökan och kursstart.