Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 15 hp

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn är en terapiform som utvecklats för barn i åldrarna 5-11 år.

Kursen är uppdelad i två delkurser:

  1. Introduktion – Teori och metodik 5 hp
  2. Fördjupning – Handledning på MBT-C-ärende, 10 hp

Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal. Terapin består vanligen av 12 terapitillfällen för barnet och lika många samtal för föräldrarna. Barnbehandlingen och föräldrasamtalen kan ske parallellt med en barnterapeut och med en föräldraterapeut, alternativt kan en terapeut ha både behandlingskontakten med barnet och med föräldrarna.

Introduktionskursen omfattar 4 dagars teoriundervisning i seminarieform samt självstudier av kurslitteratur. För den som önskar finns möjlighet att gå den uppföljande fördjupningsdelen som innebär handledning i metoden vid sammanlagt 14 halvdagar. De båda delkurserna examineras skriftligt var för sig.

Tillsammans är de båda delkurserna ackrediterade som specialistkurser för psykologer, 2 fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi samt klinisk barn och unga. De psykologer som vill använda sig av kurserna i sin specialistutbildning examineras, utöver övriga examinationsuppgifter, specifikt för detta.

Administrativ avgift för Introduktionskursen är 2000 kr och för båda delkurserna 6000 kr.

Behörighet

Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar. För behörighet till fördjupningsdelen krävs erfarenhet av att arbeta psykoterapeutiskt med barn och föräldrar samt möjlighet att under kursen arbeta med ett metoden inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande.

Tid och plats

Introduktionskursen är tisdagarna 11, 18 och 25 oktober samt 8 november kl 10-16.30 i Ericastiftelsens lokaler Odengatan 9 i Stockholm.

Fördjupningskursen är 13-16.30 tisdagarna 15 och 29 november, 13 december 2022 och under 2023, 10 och 24 januari, 7 och 21 februari, 7 och 21 mars, 4 och 18 april samt 2, 16 och 30 maj.

Kursplan

Kursplan MBT-C

Kontakt och information

Kursledare är Jan-Olov Karlsson, jan-olov.karlsson@ericastiftelsen.se.

Ansökan

Sista ansökningsdag var 12 september. Ansökan har stängt.