Motståndskraft och återhämtning hos barn, unga och deras familjer

Ericastiftelsen fyller 90 år och firar med en utbildningsdag om hur vi kan stödja och behandla barn, unga och familjer i utsatta och svåra situationer och främja motståndskraft och återhämtning.

Ericastiftelsens övergripande mål är att alla barn och unga ska få det stöd de behöver för att leva ett bra liv. I år har vi arbetat mot vårt mål i 90 år och det vill vi fira med en jubileumskonferens som bjuder på den senaste kunskapsutvecklingen inom flera viktiga områden.

Programmet innehåller några av de mest aktuella och intressanta forskarna och praktikerna på området effektiva insatser för barn, unga och deras familjer.

Datum: Fredagen den 11 oktober.

Kostnad: endast 1900 exkl. moms.

Lokal: ABF-huset i Stockholm

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som har en yrkesmässig relation till temat (exempelvis är verksam inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård, förskola och skola samt behandlingsverksamheter av olika slag) och till dig som intresserad.

Anmälan

Här anmäler du dig till Ericastiftelsens konferens fredagen den 11 oktober 2024 kl. 9-16 i ABF-huset, Stockholm.

Konferensen kostar 1900 kr exkl. moms. I konferensavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Avgiften faktureras cirka en vecka efter att konferensen ägt rum.

Har du specifika önskemål gällande kost, läs mer under Praktisk information.

Här kan du läsa om talare och program.