Samtalsgrupp Trans - Anhöriga

Ericastiftelsen erbjuder en digital samtalsgrupp för föräldrar och andra närstående till unga som är transpersoner (dock inte partner) och som har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck. Erbjudandet riktar sig nationellt.

Olika vårdaktörer och RFSL ungdom framför att det finns ett behov för denna grupp att i ett tryggt utrymme utanför vården gemensamt utforska erfarenheter, tankar och olika frågor.  

Vi erbjuder därför en samtalsgrupp för dig som är förälder, anhörig eller närstående, (dock inte partner), till en ung person som antingen är eller identifierar sig som transperson, har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck.  

Vi vill skapa en trygg miljö där det går att sätta ord på hur det är att vara förälder och anhörig i sammanhanget, där både positiva och svåra tankar får ta plats för reflektion tillsammans med andra som kan ha liknande erfarenheter. I gruppen bestäms gemensamt vilka teman vi ska ägna oss åt.  

Målgrupp: Föräldrar och andra närstående till unga mellan 15–24 år som är trans, har transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck.  

Upplägg: Sammanlagt 6 sessioner med 5–7 deltagare och två gruppledare  

Start: Hösten 2021, torsdagar kl. 15.00-16.30.

Var: Digitalt via Zoom 

Inför start och efter avslut inbjuds du till ett individuellt digitalt informations- och uppföljningssamtal. 

Har du frågor?

Kontakta Nadjia Lanouar via e-post nadjia.lanouar@ericastiftelsen.se.

Anmälan

Höstens grupper är nu fyllda. Följ oss på Facebook för att få senaste nytt från oss om nya gruppstarter.