Samtalsgrupp för anhöriga till unga transpersoner

Vi erbjuder en samtalsgrupp för dig som är förälder, anhörig eller närstående, (dock inte partner), till en ung person som antingen är eller identifierar sig som transperson, har tidigare transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck.  

Vi vill skapa en trygg miljö där det går att sätta ord på hur det är att vara förälder och anhörig i sammanhanget, där både positiva och svåra tankar får ta plats för reflektion tillsammans med andra som kan ha liknande erfarenheter. I gruppen bestäms gemensamt vilka teman vi ska ägna oss åt.  

Målgrupp: Föräldrar och andra närstående till unga mellan 15–24 år som är trans, har transerfarenhet eller är i en process av att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck.  

Upplägg: Sammanlagt 7 träffar med 10 deltagare och 2 gruppledare 

Start: Måndagar 14:30-16:00 med start i mars

Var: Digitalt via Zoom 

Inför start och efter avslut inbjuds du till ett individuellt digitalt informations- och uppföljningssamtal. 

Har du frågor?

Kontakta Nadjia Lanouar via e-post nadjia.lanouar@ericastiftelsen.se.

Anmälan

Anmälan för vårterminens grupp är nu stängd. Nästa grupp startar tidigast vårterminen 2023.