Om kursen

”Diagnostisk klassificering av psykisk hälsa och utvecklingsstörningar under spädbarnsåldern och den tidiga barndomen” (DC: 0–5) är ett klassifikationssystem med vars hjälp kliniska småbarnsspecialister på ett systematiskt och utvecklingsrelaterat sätt kan beskriva tecken på utvecklingsförseningar och beteendeavvikelser hos barn under sex år.

DC: 0–5 systemet är ett fleraxel-system som är lämpat för beskrivning av yngre barns utveckling (0-5:11 år). DC: 0–5 ger kliniker ett gemensamt språk för beskrivningar av de yngsta barnens utvecklingsrelaterade problem och ett system för bedömning av barnet och omsorgsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Att använda DC: 0–5 stödjer klinikern i bedömningar av behov, rekommendationer av adekvat vårdnivå samt i planering av interventioner. Ur ett verksamhetsperspektiv stödjer systemet målinriktad fördelning av resurser vad gäller behandling av de yngsta barnen och deras familjer.

  • En halvdag med fokus på fördjupad traumateori
  • En halvdag med fokus på fördjupad utvecklingspsykologi
  • Två dagar med fokus på DC: 0–5

Målgrupp för kursen

Kliniska specialister inom barn- och ungdomspsykiatri, föräldra-barnhälsovård samt barn- och ungdomshabilitering med goda kunskaper i utvecklingspsykologi avseende barn 0–5 år samt föräldrapsykologi.

Plats och tidpunkt

Utbildningen hålls på Ericastiftelsen i Stockholm den 31 maj, 1 och 2 juni 2023 kl. 9.00 – 16.00.

Innehåll:

  • Fördjupning avseende utvecklingspsykologisk teori och aktuella begrepp.
  • Översikt gällande hur svåra påfrestningar påverkar barns hälsa och utveckling, risk- och skyddsfaktorer hos barn.
  • Genomgång av klassificeringssystemet DC 0 – 5 och grupparbete.

Kursbevis lämnas efter genomförd kurs. Sveriges Psykologförbund har ackrediterad kursen, vilket innebär att kursen kan examineras som en delkurs för psykologer antagna till specialistutbildningen. Avgift om 5 000 SEK plus moms tillkommer för examination.

Föreläsare

Catarina Furmark, leg psykolog samt Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut.

Undervisningsform: Föreläsning och presentation varvas med illustrationer genom bild, film och diskussioner.

Kostnad

15 000 SEK plus moms. Faktura skickas i samband med kursstart.

Kontaktperson

Anna Norlén, anna.norlen@ericastiftelsen.se

Anmälan

För att anmäla dig till kursen fyller du i formuläret nedan.

För att din anmälan ska bli fullständig, behöver din arbetsgivare ta del av avtalsvillkoren samt fylla i en försäkran om att du har tillstånd att gå kursen. Du kan ladda ned blanketten ”Arbetsgivares underskrift” här. Blanketten fylls i noggrant, skrivs ut och skrivs under. Blanketten postas till Ericastiftelsen, Utbildningsadministratör, Odengatan 9, 114 24 Stockholm.

Utbildningen är öppen för sena anmälningar.

*” anger obligatoriska fält

Utbildning och erfarenhet

Har du grundutbildning i psykoterapi?*
Har du legitimation som psykoterapeut?*
Om du vill läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa hela integritetspolicyn här.