Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp

Utbildningen är en grundläggande utbildning i psykoterapi. Speciell tonvikt läggs på barn och ungdomars utveckling.

Den teoretiska förankringen utgörs av psykodynamisk teori som den idag beskrivs utifrån utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning och klinisk tillämpning. Utbildningen ger också en orientering i andra psykoterapeutiska metoder, såsom familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och tidsbegränsad terapi med barn respektive ungdomar.

Kursdeltagaren ska, efter genomgången utbildning, ha utvecklat ett psykoterapeutiskt förhållningssätt och ha förvärvat grundläggande kunskaper om psykoterapeutiskt arbete
med barn, ungdomar och deras föräldrar.

Utbildningen omfattar fyra terminer på halvfart. Utbildningen omfattar teoretiska och kliniska seminarier samt utbildningshandledning. Den schemalagda undervisningen koncentreras till en heldag per vecka. Antalet undervisningstimmar inom ramen för teoriundervisningen är cirka 320. Därutöver innehåller utbildningen grupphandledning samt moment av självstudier och kliniska uppgifter.

Utbildningen ger en grund för ansökan till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning.

Behörighet

Behörig är sökande som har genomgått en högskoleutbildning på minst 180 hp inom vård och behandling, det psykosociala fältet eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper. Du ska ha minst två års erfarenhet inom människovårdande arbete. Under utbildningstiden ska du ha en anställning inom psykosocial, psykiatrisk eller omsorgsverksamhet. Personlig lämplighet bedöms genom intervju och referenser.

Kursplan

Ladda ned kursplan för Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp

Anmälan är stängd
 • Anmälan öppnar:
  14 januari 2022
 • Sista anmälningsdag:
  1 mars 2022
 • Ubildningsstart:
  HT 2022
 • Kostnad:
  5500 kr/termin
 • Ubildningsfart:
  50 %
 • Var:
  Odengatan 9, 11424 Stockholm