Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp

Utbildningen är en grundläggande utbildning i psykoterapi. Speciell tonvikt läggs på barn och ungdomars utveckling.

Kursdeltagaren ska, efter genomgången utbildning, ha utvecklat ett psykoterapeutiskt förhållningssätt och ha förvärvat grundläggande kunskaper om psykoterapeutiskt arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar.

Den teoretiska förankringen utgörs av psykodynamisk teori som den idag beskrivs utifrån utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning och klinisk tillämpning. Utbildningen ger också en orientering i andra psykoterapeutiska metoder, såsom familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och tidsbegränsad terapi med barn respektive ungdomar.

Utbildningen omfattar fyra terminer på halvfart. Utbildningen omfattar teoretiska och kliniska seminarier samt utbildningshandledning på patientarbete. Den schemalagda undervisningen koncentreras till en heldag per vecka. Antalet undervisningstimmar inom ramen för teoriundervisningen är cirka 320. Därutöver innehåller utbildningen grupphandledning samt självstudier och kliniska uppgifter.

Utbildningen ger en grund för ansökan till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning.

Behörighet

Behörig är sökande som har genomgått en högskoleutbildning på minst 180 hp inom vård och behandling, det psykosociala fältet eller motsvarande. Du ska ha minst två års erfarenhet inom människovårdande arbete efter grundutbildningen. I urvalsprocessen ingår personlig intervju.

Kursplan

Ladda ned kursplan för Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp

Nästa kursstart

Nästa kursstart blir HT 2024 och vi öppnar för ansökan i början på 2024.

Ansökningsperioden för 2022 är stängd
 • Ubildningsstart:
  HT 2022
 • Kostnad:
  5500 kr/termin
 • Ubildningsfart:
  50 %
 • Var:
  Odengatan 9, 11424 Stockholm