Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp

Utbildningen är en grundläggande utbildning i psykoterapi. Speciell tonvikt läggs på barn och ungdomars utveckling.

Kursdeltagaren ska, efter genomgången utbildning, ha utvecklat ett psykoterapeutiskt förhållningssätt och ha förvärvat grundläggande kunskaper om psykoterapeutiskt arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar.

Den teoretiska förankringen utgörs av psykodynamisk teori som den idag beskrivs utifrån utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning och klinisk tillämpning. Utbildningen ger också en orientering i andra psykoterapeutiska metoder, såsom familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och tidsbegränsad terapi med barn respektive ungdomar.

Utbildningen omfattar fyra terminer på halvfart. Utbildningen omfattar teoretiska och kliniska seminarier samt utbildningshandledning på patientarbete. Den schemalagda undervisningen koncentreras till en heldag per vecka. Antalet undervisningstimmar inom ramen för teoriundervisningen är cirka 320. Därutöver innehåller utbildningen grupphandledning samt självstudier och kliniska uppgifter.

Utbildningen ger en grund för ansökan till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning.

Behörighet

Behörig är sökande som har genomgått en högskoleutbildning på minst 180 hp inom vård och behandling, det psykosociala fältet eller motsvarande. Du ska ha minst två års erfarenhet inom människovårdande arbete efter grundutbildningen. I urvalsprocessen ingår personlig intervju.

Kursplan

Ladda ned kursplan för Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp

Anmälan öppnar 14 januari
 • Anmälan öppnar:
  14 januari 2022
 • Sista anmälningsdag:
  1 mars 2022
 • Ubildningsstart:
  HT 2022
 • Kostnad:
  5500 kr/termin
 • Ubildningsfart:
  50 %
 • Var:
  Odengatan 9, 11424 Stockholm

Anmälan

Läs noggrant igenom formuläret innan du börjar fylla i det. Till ansökan ska du bifoga:

 • Ett personligt brev. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, omfattande max 2 A4. I brevet vill vi att du berättar för oss om varför du söker till denna utbildning, vad du har för förväntningar och farhågor.
 • Arbetsgivarintyg för de arbeten du önskar åberopa i din ansökan.
 • Intyg för de utbildningar du önskar åberopa i din ansökan.
 • Intyg från leg. psykoterapeut om att du gått i egen terapi.

Förbered ovanstående dokument innan du börjar fylla i formuläret. Dokumenten ska vara sparade i pdf-format och vara döpta så att de börjar med bilagenumret samt ditt namn (till exempel ”Bilaga1_Anna_Svensson.pdf).