Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp

Utbildningen är en grundläggande utbildning i psykoterapi. Speciell tonvikt läggs på barn och ungdomars utveckling.

Kursdeltagaren ska, efter genomgången utbildning, ha utvecklat ett psykoterapeutiskt förhållningssätt och ha förvärvat grundläggande kunskaper om psykoterapeutiskt arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar.

Den teoretiska förankringen utgörs av psykodynamisk teori som den idag beskrivs utifrån utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning och klinisk tillämpning. Utbildningen ger också en orientering i andra psykoterapeutiska metoder, såsom familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och tidsbegränsad terapi med barn respektive ungdomar.

Utbildningen omfattar fyra terminer på halvfart. Utbildningen omfattar teoretiska och kliniska seminarier samt utbildningshandledning på patientarbete. Den schemalagda undervisningen koncentreras till en heldag per vecka. Antalet undervisningstimmar inom ramen för teoriundervisningen är cirka 320. Därutöver innehåller utbildningen grupphandledning samt självstudier och kliniska uppgifter.

Utbildningen ger en grund för ansökan till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning.

Nästa kursstart blir höstterminen 2024. Utbildningen ges i Ericastiftelsens lokaler på Odengatan 9 i Stockholm. Varje termin tillkommer en administrativ kostnad om 5500 kr.

Behörighet

Behörig är sökande som har genomgått en högskoleutbildning på minst 180 hp inom vård och behandling, det psykosociala fältet eller motsvarande. Du ska ha minst två års erfarenhet inom människovårdande arbete efter grundutbildningen. I urvalsprocessen ingår personlig intervju.

Kursplan

Ladda ned kursplan för Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom, 60 hp

Att förbereda inför ansökan

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, omfattande max 2 A4. I brevet vill vi att du berättar för oss om varför du söker till denna utbildning, vad du har för förväntningar och farhågor. Du behöver även intyg på de meriter som efterfrågas, inklusive intyg för egenterapi.
Du kan spara ansökan och fortsätta senare, om det är information du saknar just nu (men ej senare än sista anmälningsdatum).

Ansökan

Sista anmälningsdag var 17 mars 2024. Anmälan har nu stängt.
Anmälan till nästa utbildningstillfälle öppnar vårterminen 2026. Utbildningen startar hösten 2026.